-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44216 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

بهترين سنّ براي ازدواج چه سنّي است؟ اختلاف سنّ پسر و دختر تا چقدر خوب است؟ آيا پسر بايد خانه، ماشين و كار داشته باشد؟

يكي از نقاط عطف زندگي انسان ها، انتخاب همسر است كه بخش مهمي از سرنوشت افراد را تشكيل مي دهد. معيارهاي انتخاب همسر به عامل هاي متعدّدي از جمله فرهنگي بومي، سطح معلومات و سواد افراد،انتظار متقابل از تشكيل خانواده و ازدواج و عوامل مشابه ديگر بستگي دارد.

به گفتة بعضي از روان شناسان، بلوغ در سه محور جسماني، رواني و اجتماعي مطرح است كه بلوغ رواني چهار تا شش سال بعد از بلوغ جسماني ايجاد مي شود. ويژگي خاص بلوغ رواني، پنهان بودن آن است كه مانند بلوغ جسماني به چشم نمي آيد و اولين نتيجة بلوغ رواني، ايجاد ثبات در فرد است.[1]

از جملة خصوصيات بارز دورة بلوغ جسماني، حساس بودن به ظاهر و لباس و اهميت دادن به آن است. خواندن داستان هاي عاشقانه، تخيّل پردازي و پرورش عشق هاي زودگذر كه در رؤيا و تخيّل شكل مي گيرد. اگر ازدواجي در اين دوره شكل بگيرد ( كه اساس بيشتر ازدواج ها در اين دوره پي ريزي مي شود و اغلب عاقب خوشي ندارد) وقتي انسان از بيست سالگي بگذرد، اين نوع عاشقي به تدريج فراموش شده و تجربه جاي آن را گرفته و انسان به طرف پختگي مي رود تا آن كه به مرحلة سوم، بلوغ اجتماعي مي رسد.

از جمله خصايص دورة بلوغ اجتماعي، علاقه مندي به داشتن شغل و فعاليت هاي عمومي است. در اين صورت اگر به فكر انتخاب همسر بيفتد موفق خواهد شد.

چنين سني در آقايان بين 25 تا 3 سالگي و در خانم ها بين 20 تا 25 سالگي است.

اقتصاد و داشتن خانه و زندگي و شغل مناسب، هنگام تشكيل خانواده، يك ضرورت به نظر مي رسد. زندگي اجتماعي امروزي سطح توقعات را بسيار بالا برده و كمتر كسي است كه بتواند با وضع سخت زندگي و نبود امكانات بسازد. البته اين وضع و ميزان توقع افراد متفاوت است. پس خوب است انسان هنگام اختيار همسر فردي را انتخاب كند كه نسبت به ديگران با وضع بد اقتصادي سازگارتر باشد، كه اگر مرد ماشين وخانه نداشته باشد، حدّاقل كار آبرومندي داشته باشد.[1] بحارالأنوار، ج 36، ص 72، حديث 21.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.