-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44247 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

مقدمه اي جهت تقويت اراده، زدودن غبار غم و افسردگي و از بين بردن احساس شكت در ازدواج و پاسخ گويي به چند شبهه در قالب چند تذكر.

خواهر گرامي! از خداوند نشاط و شادكمي و زنده دلي را براي شما مسئلت داريم. ان شاء الله پيشامدهاي زودگذري كه جوانان به علت كم تجربه گي آن را مشكل و مهم مي پندارند، به زودي سپري شود. آرزو مي كنيم با ازدواجي موفق هيچ وقت غبار غم و افسردگي بر چهرة شما جانان ننشيند.

لازم است پيش از پاسخ سؤالات در مورد اراده و ازدواج نكته اي را از باب تذكر و دلسوزي بيان كنيم.

اراده: زندگي عرصة تجلّي اراده ها است و ميزان ارادة هر انساني، شناسنامة شخصيت او و بازگو كنندة انسانيتش است. تمايز انسان از ساير موجودات به اراده و عزم استوار او است.

بارزترين صفتذاتي خداوند كه ريشة همة صفات افعالي او است، اراده (مريد) است؛ مقرّب ترين پيامبران، اولوالعزم از آناني است كه داراي عزمي آهنين و اراده اي پولادين بودند و در مواجه با رنج ها و سختي ها، مصيبت ها و مشكلات، نه تنها خود را نباختند و اظهار عجز ننمودند و از روي ناتواني و بي صبري آرزوي مرگ نكردند بلكه با عقل و تدبير صبر و حوصله توكل بر خدا و استمداد جويي از نماز و دعا، كوه هاي عظيم مشكلات را هموار ساختند. شجاع ترين و قوي ترين انسان ها و نيديك ترين آنان به انبيا و خداوند (در داشتن عزم و ارادة استوار) جوانان هستند.

چه زيبا بود به جاي جمله دعا كنيد كه هر چه زودتر بميرم! مي نوشتيد: دعا كنيد خداوند به من عمر طولاني همراه با عزّت و خوشبختي، ايمان قوي، صبري سترگ، استقامتي عظيم، نشاط و شادابي، صحت و سلامتي جسم و روح عنايت كند تا بنده اي با عفت و تقوا و خدمت گزار به دين و جامعه باشم و در امتحانات الهي موفق و روسفيد گردم.

يكي از نكاتي كه از دو نامة شما مي توان به روشني دريافت اين است كه: جواني هستيد كه زود اشتباهات خويش را مي فهميد، و اين روحيه را داريد كه به اشتباه خود اعتراف كنيد و از تكرار آن خودداري نماييد.

انتظار ما از شما اين است كه اين روحية پسنديده و ارادة كمال جويي را تقويت نماييد و با سعة صدر و پيش گرفتن صبر و حوصله، به زندگي با طراوت، و حيات روح افزاي مادي و معنوي در دوران جواني بينديشيد، و خود را از هر كار و فكر و آرزويي كه نشانة سستي و پژمردگي است، دور نگهداريد.

امام خميني(ره) آن قوي ترين و شجاع ترين شاگرد مدرسه اراده كه به راستي ستارة پرفروغ انسانيت و جانشين امامان و انبيا بود، در توصية مشفقانه اش به جوانان فرمود: زندگي در دنياي امروز، زندگي در مدرسة اراده است و سعادت و شقاوت هر انساني به ارادة همان انسان رقم مي خورد. اگر بخواهيد عزيز و سربلند باشيد بايد از سرمايه هاي عمر و استعدادهاي جواني استفاده كنيد.

با اراده و عزم راسخ خود به طرف علم و عمل و كسب دانش و بينش حركت نماييد كه زندگي زير چتر علم و آگاهي آن قدر شيرين و اُنس با كتاب و قلم و اندوخته ها آن قدر خاطره آفرين و پايدار است كه همة تلخي ها و نا كامي هاي ديگر را از ياد مي برد.[1]

ازدواج: دختران گل هاي محفل خانواده و ميوه هاي زيبا و معطر زندگي اند كه همانند گل ها و ميوه ها، هم زمان و با هم نمي رسند و غنچه هايشان خندان نمي گردند، بلكه برخي زودتر و بعضي ديرتر مي رسند و شكوفه و گل مي دهند. ديرتر رسيدن ميوه اي دليل بر نامرغوب بودن آن نيست چنان كه زود رسيدن نيز از مرغوبيتشان حكايت نمي كند. ميوه اي مطلوب و دل پسند است كه رسيده و زمان چيدن آن فرا رسيده باشد. نه هر دختري، خواستگار بيشتري داشت و زودتر به خانة شوهر رفت، خوشبخت تر است و نه هر دختري، ديرتر ازدواج نمود، كم تر و ديرتر لذت هاي شيرين زندگي را درك مي نمايد.

چه بسيار است ازدواج هاي زودرس، به خصوص پيوندهايي كه بر پاية عشق هاي كاذب مجازي و تماس هاي خياباني و تلفني بسته شده كه همانند ميوة نارس زود طراوت و شادابي خود را از دست داده اند، و هنوز ماه عسل آنان فرا نرسيده يا پايان نيافته، كه گل هاي زندگي شان پژمرده گشته و چشم هاي اشك آلود آنان جاي لب هاي خندان و گونه هاي برافروخته از سرور و شادي را اشغال نموده است.

پس اين همه عجله و بي صبري براي چيست؟ هنوز گل جواني شما، غنچه وانكرده است. چرا ترانة غم انگيز يأس و نااميدي را با افسردگي و احساس ورشكستگي تمرين و تلقين مي كني؟! ما از آينده چه مي دانيم؟ شايد خير و صلاح شما در ديرتر ازدواج كردن باشد و ازدواج پيش از موقع مقرر،مصايب و مشكلاتي را براي شما به همراه داشته باشد كه سختي و ملامت هاي فعلي در مقاسه با آن ناچيز باشد.

خداوند در قرآن مي فرمايد: و عسي ان تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم و عس ان تحبّوا شيئاً و هو شرٌّ لكم؛[2] چه بسا چيزي را دوست نداشته باشيد حال آن كه خير شما در آن است و يا چيزي را دوست داشته باشيد، حال آن كه شرّ (و بدبختي) شما در آن نهفته است.

چند تذكر: واحد پاسخ به سؤالات، يك نهاد مردمي و حوزوي است. از ارگان هاي دولتي نيست كه در آغاز نامه بر اساس اين پندار نوشته ايد. تنها اميدم بعد از خداوند جواب نامه هايي مي باشد كه از دوستان يا ارگان هاي دولتي برايم مي رسد.

همت و انديشه اين واحد پاسخ گويي به اشكالات و شبهات مرتبط به حوزة دين و زدودن غبار غم و افسردگي از افراد يا خانواده هايي است كه مشكلات خانوادگي، اخلاقي و تربيتي دارند.

كيفيت آزمون تربيت معلم و نحوة برگزاري مسابقات قرآني شهرستان فارسان و عملكرد ستاد تبليغات آن به اين واحد مربوط نمي گردد.

امكانات اين واحد محدود است و سؤالات مردم به خصوص جوانان بسيار است. از اين رو حداكثر به ده سؤال در هر نامه مي تواند پاسخ دهد. سعي كنيد سؤالات را واضح و خلاصه بنويسيد. هر نامه اي بيش از ده سؤال نداشته باشد و سؤالات هر نامه از لحاظ موضوع با هم مرتبط باشند.

[1] صحيفة نور، ج 21، ص 25.

[2] بقره (2) اية 216.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.