-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44268 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:13

گرتفار استمنا بودم و با نصايح شما ترك كردم , ولي با عوارض آن درگيرم . ازدواج كردم و بر اثرناتواني جنسي طلاق دادم . هم اكنون با ترك استمنا فكر مي كنم از خدا دور شده ام و به همه چيز شكاكم . همسرم مي گفت : حجاب كهنه شده است و تو بد دلي ! هر لحظه منتظر عاقبت بدي هستم !

عارف و شاعر معروف و نامدار ابوسعيد ابوالخير رباعي معروفي دارد:

]باز آ,باز آ, هر آن چه هستي باز آگر كافر و گبر و بت پرستي باز آ

اين درگه ما, درگه نوميدي نيست صدبار اگر توبه شكستي , باز آ

]برادر گرامي ! به قول خودتان مدت ها بود دچار گناه بزرگي چون استمنا بوديد و بر اساس عادت , پيوسته آن راانجام مي داديد و اكنون دچار عواقب آن هستيد. البته ضررهايي كه انسان به جسم خود مي زند ـ جداي از مضرّات روحي آن ـ از باب ملازمه و پيامد عمل , بايد منتظر عواقب آن باشيد. استمنا ـ آن هم اگر به صورت روزمره و عادت درآيد ـ اوّلاً قبح و زشتي آن از بين مي رود و چون از راه نامشروع كسب لذت و باعث عذاب وجدان مي شود, به بافت هاي دروني و بيروني بدن فشارهاي خاص عصبي وارد مي كند. افرادي كه معمولاً در درون كورسويي از وجدان و ايمان دارند, به سرزنش خويش مشغول مي شوند, ولي پس از مدتي كوتاه دوباره به گناه روي مي آورند, ولي درعين حال براي افرادي چون شما كه اينك از آن مريضي خطرناك فاصله گرفته ايد, نا اميدي و يأس , بدتر از عمل استمنا به حساب مي آيد. وجدان حق دارد شما را سرزنش كند, اما عقل و باورهاي مذهبي تان بايد شما را اميدوار به زندگي كند. اميدواريم هر چه زودتر از نا اميدي و يأس فاصله بگيريد و به تقويت جسم و روحتان بپردازيد تاآينده اي روشن فرا روي راهتان پيش آيد. قرآن كريم افراد مأيوس را مذمت مي كند: .(1) در اين آيه , افراد مأيوس و نااميد, با كافران برابر شده اند.

البته خيال بافي و منفي بافي و شكاكيت , از محصولات يأسي هستند كه در درونتان رخنه كرده است . اما كسي كه در حد اعتدال و اسلامي نسبت به حجاب و عفاف همسرش حساس است , نه تنها بد دل و شكاك نيست ; بلكه اين التزام , حكايت از غيرت و رعايت حدود و حريم خداي متعال دارد.

آن چه جزء دستورهاي اسلام , چه به شكل امر و چه نهي است , هيچ گاه قديمي نخواهد شد. اين گونه مسائل وحساسيت ها به خاطر سلامت جامعه است . جامعهء سالم تشكيل نخواهد شد, مگر با رعايت ضوابط اخلاقي و رعايت نكات شرعي و ديني . اگر زن قرار باشد, به بي حجابي روي آورد, از چشم چراني ها و گاه از سوء استفاده هاي ديگران مصون نخواهد بود. البته غيرت بي جا نه تنها تأثير ندارد, بلكه موجب انحراف مي شود. اما خيال بافي وشكاك بودن از ثمرات استمنا است . كساني كه به خودارضايي روي مي آورند, در نهايت به خيال بافي و منفي گرايي مي رسند, كه بايد با تقويت روحيه به حالت اوليه برگردند و در عين پشيماني , به آينده اي روشن بنگرند و ازفرصت هاي باقي مانده استفادهء بهيهه بكنند.

آيندهء هر كسي محصول كوشش و سعي اي است كه امروز به كار مي بندد. افرادي كه امروزه به مقامات عاليه رسيده اند, ديروز را مصروف كار و تلاش بي وقفه كردند تا از فردايشان استفاده كنند.

(پـاورقي 1.يوسف (12 آيهء 87

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.