-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44321 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

از لحاظ جسمي مشكل دارم، ولي به علت وضع بد مالي ميترسم به پيش پزشك بروم عمل دوم كه مرا از رفتن نزد پزشك باز ميدارد، اين است كه ميترسم مبادا پزشك به من بگويد مريضي تو خطرناك است و اين مطلب روي زندگي آينده و ازدواج من تأثيرمنفي بگذارد.

خواهر گرامي تأخير شما در مراجعه به پزشك موجب ميشود كه وضعيت جسمي خود مطلب نشويد و اين امر در آينده مشكلات بيشتري براي شما به همراه خواهد داشت و حال آن كه اگر زودتر به پزشك مراجعه كنيد، از وضعيت جسماني خود مطلع خواهيد شد. اگر ناراحتي نداشتيد كه آرامش خاطر پيدا ميكنيد. ترسهاي خيالي را كنار بگذاريد. امروز بيماريهاي غير قابل علاج درمان ميشود.

دكتر برويد و اگر ناراحتي خاصي مشاهده شد، در جهت رفع آن اقدام كنيد اگر اين امر را موكول به بعد نماييد. اگر خداي نكرده بيماري مزمني داشته باشيد. دير يا زود خودش را نشان ميدهد و معالجه سختتر خواهد شد و بسا ممكن است در زمان تشكيل زندگي جديد با مشكل مواجه شويد.

پس اگر به خاطر عامل دومي كه خودتان ذكر كرديد، (تشكيل خانواده) باشد، بايد هر چه سريعتر به پزشك مراجعه نماييد و سلامت خود را احراز نماييد. نرفتن نزد پزشك، فشار روحي و ناراحتي شما را بيشتر خواهد كرد. هر چه سريعتر به پزشك مراجعه نماييد تا آرامش خاطر پيدا كنيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.