-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44354 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در روايتي از امام صادق 7سئوال شده : دختر باكره اي كه با پدر و مادرش زندگي مي كند در پنهاني از من تقاضاي ازدواج موقت كرد آيا انجام دهم ؟ آن حضرت فرمود انجام بده , ولي همبستر نشو. آيا اين حديث درست است ؟ آيا مي شود با دختر باكره اي بدون اذن پدرش ازدواج موقت كرد؟

حديث ذكر شده جعلي نيست و درست است و در وسائل الشيعه ج 14 ص 458 حديث 7آمده است . از اين جهت حديث مستند است .

اما در خصوص اين كه آيا با دختر باكره اي بدون اذن پدرش مي شود ازدواج موقت كرد يا نه ؟ (يعني اذن پدرشرط براي ازدواج با دختر باكره است يا نه ) اختلاف است برخي شرط صحت ازدواج باكره را اذن پدر مي داند درازدواج دائم برخي گفته اند در دائم اذن پدر شرط است نه در موقت جمعي از فقهاء قائلند به اين كه ; دختر باكره چه درازدواج دائم و چه ازدواج موقت تنها با اذن پدر يا جد پدري مي تواند ازدواج كند; يعني اذن پدر شرط است به عنوان مثال حضرت آيت الله فاضل مي فرمايد: در ازدواج موقت , در صورتي كه دختر باكره باشد, به احتياط واجب اذن پدر لازم است .(1)

حكمت اين امر را بايد حفظ مصلحت دختران دانست تا آينده و حيات اجتماعي آن ها به سادگي زايل نشود وآينده روشني براي آنان ترسيم شود.

براي آگاهي تفصيلي مي توانيد مراجعه كنيد به توضيح المسائل مراجع , جلد دوم , ص 387 مسئلهء 2376

(پـاورقي 1.آيت الله فاضل لنكراني , ج 1 ص 436 مسئله 1546

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.