-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44357 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا امام زمان 7ازدواج كرده اند؟ در اين صورت آيا همسر و فرزندان ايشان نيز غايبند؟ چرا نام ايشان به صورت نوشته شدهء است ؟

در مورد ازدواج حضرت و عدم آن , اختلاف نظر وجود دارد و رواياتي كه معتقدان به آن براي اثبات فرضيهء خود آورده اند, ناكافي و ناتمام است . اما به طور كل در اين باره سه نظريه وجود دارد:

1 امام 7هرگز ازدواج نكرده است , مانند حضرت عيسي 7و چون امر غيبت مهم تر از ازدواج بوده , ترك اين سنت اسلامي خدشه اي بر عمل امام وارد نمي كند.

2 امام ازدواج كرده اند, ولي فرزند ندارند.

3 داراي همسر و فرزند مي باشند.

با آن كه واقعيت امر بر كس معلوم نيست , ولي احتمال اول از دو احتمال آخر قوي تر مي باشد.

در مورداين كه چرا نام ايشان به صورتي مقطع نوشته مي شود, بايد بگوييم كه در زمان هاي پيش , بردن و نوشتن نامشان به واسطهء ممنوع بود, زيرا شيعيان در سختي و مرارت زندگي مي كردند, اما اكنون چنين مسائلي وجودندارد.(1) ولي از آن جا كه رواياتي در عدم ازدواج حضرت نداريم , امام زمان 7هم به عنوان امام مسلمانان قطعاً از سنت رسول خدا پيروي مي كند كه فرمود: . هم چنين آيهء قرآن كه مي فرمايد: .

بنابراين امام عصر بدون ترديد ازدواج كرده است . در برخي دعاها به ذريهء حضرت نيز درود مي فرستيم . پيدااست ازدواج كرده است , ليكن زن و بچه او را به عنوان امام عصر نمي شناسند.

(پـاورقي 1. مجله حوزه , ويژه نامهء امام زمان .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.