-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44362 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

حضرت آدم و حوا چند فرزند داشتند؟ نام فرزندان حضرت آدم و حوا چه بود؟ چگونگي ادامهء نسل انسان با توجه به حرمت ازدواج خواهر و برادر را بيان كنيد.

پيش از پاسخ سؤالات شما تذكر دو نكته را لازم مي دانيم :

نكتهء اول : در مورد هر يك از سؤالات , پاسخ شفاف و قطعي در تاريخ وجود ندارد. به همين جهت در كتب تاريخي و روايي با اختلاف آرا مواجه مي شويم .

نكتهء دوم : سؤال كردن خوب است . حس حقيقت جويي و كنجكاوري انسان بر اساس فطرت و آفرينش , حكم مي كند انسان آن چه را نمي داند, پرسش نمايد. اما چيزي را بياد سؤال كرد كه در عرصهء كاربرد داشته باشد. از طرح سؤال هر چيزي مانند سه سؤال مذكور كه دانستن و ندانستن پاسخ آن تأثيري در عقيده وفكر و عمل ندارد, شايسته است اجتناب نمود.

پاسخ سؤال يك و دو:

بر اساس نقل تاريخ براي آدم و حوا چهل فرزند بود; بيست پسر و بيست دختر.

هابيل و قابيل و شيث (هبة اللّه ) از جمله پسران و اقليما و لوزا از جمله دختران بوده اند. البته قول ديگر اين است كه فرزندان آدم و حوا همه پسر بودند.()

(پـاورقي 1.سيد مصطفي حسيني دشتي , معارف و معاريف , ج 1 ص 51

در مورد چگونگي ازدواج فرزندان آدم و حوا و ادامهء نسل بشر, سه قول وجود دارد:

1 قول اول كه مبتني بر اين است كه فرزندان آدم , نصفي پسر و نصفي ديگر دختر بودند. پسران آدم با دخترانش ازدواج كردند, زيرا در شريعت و دين حضرت آدم ازدواج خواهر و برادر مباح بدو و حكم تحريم ازدواج خواهر وبرادر نازل نشده بود.

بديهي است جواز و عدم جواز يك كار بر فرمان و دستور خدا بستگي دارد. برخي روايات اين قول را تأييدنموده است .()

(پـاورقي 2.ناصر مكارم شيرازي و همراهان , تفسير نمونه , ج 3 ص 246

2 همه ءفرزندان آدم پسر بودند و خداوند همسر برخي از آنان را از دختران جنّ و بعضي ديگر را از حوريان بهشتي قرار داد.

3 بر اساس قول سوم , حضرت آدم , اولين انسان روي زمين نبود, چنان كه برخي روايات اين قول را تأييد نموده است , بلكه انسان هاي ديگري در كرهء زمين زندگي مي كردند. به بيان ديگر: از هزاران و بلكه ميليون ها سال پيشتر ازآدم , انسان هايي را خداوند در كرهء زمين آفريده بود و پيش از آدم زندگي مي كردند, اما از لحاظ رشد جسماني وعقلاني نسبت به آدم و حوا عقب مانده تر بودند و نسل آنان در حال انقراض بود. فرزندان آدم با آنان ازدواج كردند.نسل و فرزندان آدم در تداوم تاريخ باقي ماندند و نسل هاي ديگر منقرض شدند.()

(پـاورقي 1.همان .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.