-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44389 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

نفقه چيست و در چه مواقعي به كار مي آيد؟

از اين كه با ما مكاتبه نموديد سپاسگزاريم . نفقه عبارت است از نيازمندي هاي روزمره , از قبيل نان ,برنج , گوشت , قند و چاي , لباس , مسكن , فرش و ساير لوازم و ضروريات زندگي و مقدار آن منوط به حال و شأن وشخصيّت و موقعيت طرف مي باشد و بايد مناسب حال و شأن و زمان و مكان واجب النفقه باشد و از حدّ كفاف اوكمتر نباشد.(1)

وجوب نفقه يا به سبب زوجيت است يا به سبب قرابت است . وجوب نفقه زوجه بر زوج به شرطي است كه ,زوجه به عقدا دائم همسر او باشد. اقاربي كه واجب النفقه هستند پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ هر چه بالاروند و پسر و دختر و فرزندان پسر و دختر هر چه پايين روند, اما مخارج ساير خويشان مانند برادر, خواهر, عمو,عمه , دايي و خاله بر انسان واجب نيست فقط در صورت فقر آن ها و تمكن وي استحباب دارد.(2)

شوهر بايد به اندازهء متعارف و در خور شأن زن , هزينه او را تأمين كند و مخارج او را بپردازد هر چند زن خودداراي مال باشد و بي نياز باشد. چنان چه شوهر نفقه زن را نپردازد, اين نفقه به عنوان دين بر ذمهء شوهر باقي مي ماند.(3)

اما در وجوب نفقه اقارب شرط است كه آن ها فقير و محتاج باشند در غير اين صورت واجب نيست , اما درخصوص فرزندان , فرگاه فرزند توانايي اداره كردن زندگي خويش را نداشته باشد و پدر بتواند نفقه او را بدهد, بر اولازم است اين كار را انجام بدهد و سن خاصي شرط نيست .(4)

مواد 1195تا 1206قانون مدني اختصاص به نفقه زوجه و اقارب دارد.

(پـاورقي 1.آيت اللّه فاضل لنكراني , جامع المسائل , ج 2 ص 402

(پـاورقي 2.امام خميني (ره ), تحرير الوسيله , ج 2 ص 313و 319

(پـاورقي 3.همان , ص 317 مسئلهء 10

(پـاورقي 4.آيت اللّه مكارم شيرازي , استفتائات , ج 2 ص 358

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.