-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44396 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

با رعايت شرايط استجابت دعا، در شب قدر، در هنگام نماز و راز و نياز و با اشك چشم و نذر و توسل از خدا خواسته ام مشكل ازدواجم را حل كند، ولي مستجاب نشد. همة درها را به روي خود بسته مي بينم و نگران و نا اميد از آيندة خويش هستم. خواهش مي كنم مرا راهنمايي كنيدو علت تأخير ازدواج و استجابت دعايم را بيان كنيد.

سؤال چهار و پنج و شش اگر چه به صورت ظاهر، تفاوت دارند، ليكن هر سه يك هدف را تعقيب مي كنند و آن مسئلة ازدواج و علت عدم استجابت دعا براي امر ازدواج است.

نوشته ايد با اين كه در شب قدر و غير آن و در هنگام نماز و راز و نياز و مناجات با خدا، با چشم هاي پر از اشك دعا كرده و به امامان (ع) توسل جسته اي و نذر نموده اي، بي تأثير بوده است.

سرانجام نوشته اي: همة درها را به رويم بسته مي بينم و اميدم به آينده اي بهتر كاهش يافته است و ...

در پاسخ اين سؤال ، مطالب عرض شده در سؤال هاي چهار و پنج با دقت مطالعه شود.

مضافاً بر آن به سه نكته زير توجه نماييد:

اوّل : دختران، گل هاي محفل خانواده و ميوه هاي زيبا و معطر زندگي اند كه همانند گل ها و ميوه هاي درختان طبيعت، هم زمان و با هم نمي رسند و غنچه هايشان خندان نمي گردند، بلكه برخي زودتر و بعضي ديرتر مي رسند يا شكوفه مي كنند.

دير رسيدن ميوه اي دليل بر نامرغوب بودن آن نيست، چنان كه زود رسيدن دليل بر مرغوبيت آن نمي باشد. پس پيشه ساز و بر اعصاب و روان خويش مسلط باش و تدبيري كه در پاسخ سؤال پيش بيان گشت، با توكل و توسل و دعا با شرايط همراه ساز . انشاءالله نتيجه خواهي گرفت.

نكتة دوم: خداوند نظام هستي را بر پاية حكمت آفريد و فرمان خود را تحت عنوان اوامر و نواهي، بر اساس مصالح و مفاسد قرار دارد. با توجه به اين اصل، هر چيزي را كه آفريد، حكمتي در كار بود هر فرماني صادر كرد. مصلحتي در بين است. گاهي انسان از راز آفرينش برخي موجودات آگاه مي گردد و در بسياري از امور به عللي بي اطلاع از آن است.

گاهي آدمي چيزي را به منفعت و مصلحت خويش تشخيص مي دهد، در حالي كه چنين نيست و گاهي چيزي را بد و شرّ مي پندارد، حال آن كه روزنة رحمت الهي از همان جا به رويش گشوده مي گردد.

قرآن مي فرمايد: چه بسا چيزي را خوش نداشته باشيد، حال آن كه خير شما در آن است و يا چيزي را دوست داشته باشيد، حال آن كه شرّ شما در آن است و خدا مي داند و شما نمي دانيد.[10]

بنابراين ممكن است دعاي شما اجابت شده باشد، اما خير و صلاح شما در تأخير آن باشد. اميرالمؤمنين (ع) مي فرمايد: خداوند سرنوشت انسان و جريان امور هستي را بر اساس آن چيزي كه مقتضاي حكمتش است ، تقدير و تنظيم مي نمايد، نه بر پايه اي كه انسان دوست دارد و خوشحال مي گردد.[11]

نكتة سوّم : در نامه ات نوشته اي : غير از توكل و تقوا و پاكدامني، خواهران چه وظيفه اي دارند،

انساني كه به خدا تكيه نمودهو به او اعتماد كرده و مي داند اگر راه تقوا و پاكدامني را پيشة خويش سازد، خداوند پشتيبان او است و جز خير صلاحِ او را تقدير نمي كند، چگونه همة درها را به روي خود بسته مي بيند؟ چگونه دچار يأس و ناميدي مي شود، در حالي كه قرآن مي گويد: از رحمت خدا مأيوس نشويد، كه تنها كافران از رحمت خدا مأيوس مي شوند.[12]

خواهر ! بدان كه با وجود توكل و تقوا هر وضعيت و سرنوشت شيرين يا تلخي براي انسان پيش آيد، قطعاً خير و صلاحش در همان است.

2[10] بقره (2) آيه 216.

2[11] غررالحكم، ج 2، ص 500.

2[12] يوسف (12) آيه 87.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.