-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44443 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

زني 26ساله هستم و با پسر دايي ام ازدواج كرده ام ; مرا كتك مي زند و به من اهانت وجسارت مي نمايد وقتي از خانه بيرون كرده است . مي گويد: آن قدر تو را اذيت مي كنم تا مهريه ات را ببخشي ومن طلاقت دهم . من براي رضاي خدا, زن اين مرد بچه دار شدم , اما او اين چنين حقم را داد. آيا همهء مردهاچنين هستند؟]هر چه باشد جز خدا, آن بت بُوَد, در هم شكن هر چه باشدجز هوي , آن حق بُوَد, در دل نشان

]نامهء ناراحت كنندهء شما را خوانديم و از افسردگي شما متأثر شديم .

براي راهنمايي شما نكاتي چند تقديم مي نماييم ; اميد است براي درمان آسيب ها و آفت هاي زندگي شمامفيد و مؤثّر باشد.

1 براي تمديد اعصاب و فراموش كردن ناراحتي هاي گذشته , به شما سفارش مي كنيم با همآهنگي خانواده , سفري زيارتي به مشهد مقدس برويد و اگر نمي توانيد, سفري به قسم , براي زيارت حضرت معصومه 3و جمكران داشته باشيد. اين سفر را با كاروان هاي زيارتي خانم ها انجام دهيد.

2 زندگي , پيچ و خم و فراز و نشيب بسيار دارد و مطالبي كه شما نوشته ايد, كم و بيش در تمام زندگي هاوجود دارد; مهم اين است كه ريشه يابي كنيد و ببينيد براي چه شوهرتان با شما چنين برخوردي دارد. مشكل راريشه اي حل كنيد و دل او را به دست آوريد. بنابراين , نبايد به مشكلات با ديدهء غير طبيعي بنگريد.

اساساً امكان ندارد دو جنس مخالف (مرد و زن ) با هم زندگي كنند و از همه جهات , سازگاري و توافق اخلاقي داشته باشند; مهم اين است كه زندگي خويش را بر اساس فداكاري , ايثار, صفا, محبت , ظرفيت انتقادشنوي , نقد پذيري , ايمان به خدا و تقوا تنظيم نماييم و به اعتبارات فاني دنيا توجه نداشته باشيم .

]دنيا كلاف پيچ در پيچ است اولش هيچ است و آخرش هيچ است

اي هيچ ! به خاطر هيچ اين قدر به خود مپيچ

]3 گرفتاري هايي كه شما بدان اشاره كرديد, از لوازم زندگي است و گاهي براي تربيت و كسب تجارب و پاك شدن گناهان و رشد و تكامل مؤثر است و اساساً تمام انبيا و اولياي الهي با مصايب و روي دادهاي سخت زندگي و اذيت و آزار و تحقير و توهين مواجه بودند; مگر شما داستان پيامبر اسلام 6و حضرت اميرمؤمنان 7و فاطمه زهرا3و زينب مظلومه 3و خاندان عصمت و طهارت را فراموش كرده ايد؟! مگر آنان زندگي راحت و آرام و بدون دغدغه داشتند؟! مگر در راه خدا, بدترين اهانت ها و جسارت ها و شكنجه ها راتحمّل نكردند؟! مگر آنان از نظر رفاهي در مضيقه نبودند؟! مگر آنان سر سفرهء آماده نشسته بودند؟! اين مصيبت ها براي ما نيز هست و از آن در جهت رشد و تكامل بهره برد.

]عالم وَهْم و خيال و طبع و بيم هست رهرو را يكي سدّ عظيم

]انتظار نداشته باشيد زندگي بر وفق مراد شما باشد, معلوم نيست زندگي كسي از همه جهات بر وفق مراد اوباشد.

4 اگر شما در برابر بدگويي ها و جسارت ها و اهانت ها و ناراحتي هاي شوهرتان , كرامت و بزرگواري و ايثار وفداكاري و مهر و محبت نشان دهيد, نه تنها مورد عنايت ويژهء خداوند قرار مي گيريد و درهاي ملكوت وجبروت بر روي شما گشوده مي گردد, بلكه بدون شك او را متحوّل مي كنيد و باعث احياي او مي گرديد و هيچ پاداشي بالاتر از احيا و زنده كرده يك انسان نيست ; قرآن مي فرمايد: < من احين نفساً فكانّها احين الناس جميعاً; هركس يك نفر را زنده كند, گويا تمام مردم دنيا را احيا كرده است >. براي موفقيت در اين وادي به قرآن و اهل بيت : پناه ببريد و به آن ها متوسل شويد و با دعا و نمازهاي حاجت (1) و استغاثه (2) و زيارت به اهل بيت مرتبط شويد. اساساً مردها انتظارات و مطالباتي از همسرانشان دارند كه تا آن تمكين و اطاعت شرعي و مهر ومحبت و عاطفه و احساسات و درك موقعيت آنان به صورت كامل بر آورده نگردد, همسر را ـ آن چنان كه بايد ـنمي پذيرند و برخي احياناً از اين نكته غافلند كه در مقابل , بايد انتظارات همسران را برآورند تا به مطالباتشان برسند; بنابراين , بهتر است شما با يك روان شناس مشورت كنيد و وضع روح و روان و روحيات همسرتان راشناسايي كنيد و مطالبات او را پاسخ دهيد و از اين طريق در وجود او تغيير اخلاقي ايجاد نماييد.

5 براي برطرف شدن گرفتاري سخت و همّ و غم و اندوه هاي ديگر, زير آسمان دست ها را بلند كنيد و اين ذكر شريف را بسيار تكرار كنيد, چرا كه در روايات از حضرات معصومان : به همين منظور وارد شده است :

(پـاورقي 1.مفاتيح الجنان , نماز حاجت .

(پـاورقي 2.همان ,استغاثه به ساحت حضرت مهدي 7

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.