-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44447 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

نحوهء تحقيق و بررسي براي ازدواج را برايم بيان فرماييد, از چه طريق و راه هايي مي شود به ماهيت واقعي طرف پي برد؟

براي ازدواج كردن , بايد طرفين ازدواج از ديگري تحقيق بكنند, كه آيا او مطلوب و مناسب هست يا نه ؟ مرد بايد تحقيق كند كه دختر مورد نظر او چگونه بايد باشد؟ آيا دين و اخلاقش خوب است يا نه ؟و هم چنين , دختر هم بايد بررسي كند كه همسر آينده او چگونه بايد باشد؟ هر دو طرف بايد نسبت به هم ديگرتحقيق و تفحص كنند و با آگاهي تمام زمينهء يك زندگي مشترك و سالم را فراهم كنند. براي تحقيق مي توان ازطرق زير اقدام كرد:

1 گفت و گوي پسر و دختر: بعد از آن كه خانوادهء پسر, دختر را ديدند و از نزديك با ايشان و خانوادهء ايشان آشنا شدند, خود پسر و دختر نيز بايد با هم صحبت كرده با عقايد و اخلاق يك ديگر آشنا بشوند و صادقانه ,نقص ها و خوبي هاي يك ديگر را بدون چاپلوسي و دروغ پردازي در ميان بگذارند, چون مسئلهء مهمّ براي طرفين زندگي كردن و هم راز و همراه با يك ديگر بودن است , نه پول , مهريه و مسائل ديگر.

2 راه ديگر اين است كه از هم شاگردي ها يا از همسايه ها و آشنايان آنان و يا از معلمان آن ها مي توان پرس وجو كرد, حتي پرونده دوران راهنمايي و دبيرستان را از مسئول ذي ربط درخواست كرد.

شايان ذكر است كه در پرس و جوها بايد دو نكتهء اساسي را بيش تر مورد توجه قرار داد:

الف ) دين داري و تقيد به انجام دستورات اسلامي ;

ب ) رفتار و اخلاق حسنه .مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.