-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44502 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا ازدواج ميان ما به عنوان يك مسئله واجب مطرح است، ولي در هيچ ديني واجب نيست؟

ازدواج در دين اسلام نيز به خودي خود واجب نيست، بلكه مستحب مؤكد ميباشد، ولي اگر كسي به خاطر ازدواج نكردن به گناه بيفتد، در آن صورت لازم است ازدواج كند. اهميت ازدواج در اسلام از اين جهت است كه ازدواج علاوه بر اين كه غريز? جنسي را ارضا ميكند، عاملي در رهايي از تنهاييف برقراري دوستي و صميميت همراه با دلسوزي، خيرخواهي و پيوند همسران به عنوان آرامش دهند? همديگر و مكمّل يكديگر محسوب ميگردد.

قرآن مجيد ميفرمايد: از نشانههاي خدا آن است كه از جنس خودتان همسراني براي شما آفريد تا در كنار آنها آرامش يابيد.(1) با ازدواج، عفت و پاكدمني، در افراد و جامعه جايگزين شهوتراني و بيبند و باري ميگردد، زيرا آتش برافروخت? غريزه جنسي، با ازدواج مهار ميشود و از بسياري از ناهنجاريها پيشگيري ميگردد. بيجهت نيست كه پيامبر(ص) فرمود: هر كس ازدواج كند، نيمي از دينش را احراز كرده است، پس بايد در نيم ديگر از خدا بترسد.(2)

روان شناسان يكي از نيازهاي اساسي و مهم آدمي را نياز به محبت ذكر كردهاند. آدمي در هر سن و سالي به محبت احتياج دارد. يكي از راههاي مهم ابراز مهر و محبت و برقراري دوستي بين زن و مرد، ازدواج است. از طرف ديگر محيطگرم و صميمي خانواده، فرصتي براي تبادل انديشهها، رشد اجتماعي فرهنگي و اخلاقي زن و شوهر است، علاوه بر اين كه يكي از فوائد ازدواج، فرزند آوري و بقاي نسلاست. به دليل آثار و پيامدهاي ياد شده اسلام، براي ازدواج جايگاه خاصي قائل شده است.

پي نوشت:

1 - روم (30 )، آيه 21.

2 - سفينه البحار، ج 1، ص 561.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.