-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44506 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چنانچه در امر ازدواج، حق انتخاب مسكن با مرد باشد، بهتر است يا زن (از نظر شرعي)؟

خواهر گرامي! از اين كه با اين واحد مكاتبه نموده ايد سپاسگزاريم.

زن و شوهر با تفاهم و توافق مي توانند حقوق يكديگر را از جمله حق انتخاب مسكن را به ديگري واگذار كنند، حتي مي توانند آن را به تشخيص فرد ثالثي موكول كنند. اصل در زندگي زناشويي بر تفاهم و اتفاق و هماهنگي است. با رعايت اين اصل بسياري از مشكلات حلّ مي شود. اگر هماهنگي و همدلي نباشد، مشكلات و تنش هاي فراواني ايجاد مي شود و زندگي را بر هر دو سخت و تنگ مي گرداند. امّا اين كه حق انتخاب مسكن با مرد باشد يا با زن، كدام بهتر است، طبيعي است كه زن ها مي گويند اگر اين حق بر عهدة ما باشد بهتر است و مردها مي گويند اگر اين حق بر عهدة ما باشد بهتر است. شايد ديگران مانند پدر و مادرِ زن، و پدر و مادر يا خويشان شوهر نيز هر كدام در اين مورد نظري بدهند.

از نظر شرعي چون حق نفقه دادن و پرداخت مهريه و خرج و مخارج زندگي از جمله تهية مسكن مناسب و خوراك و پوشاك مناسب بر عهده مرد است، اولويت در انتخاب مسكن و نوع و شكل و كيفيت آن بر عهدة وي است، ولي مرد بايد مسكني كه انتخاب مي كند، در شأن و مناسب با وضع زن باشد.

در مورد حق انتخاب مسكن، زن مي تواند ضمن عقد لازم شرط كند كه حق انتخاب مسكن با وي باشد. در اين صورت مرد وظيفه خواهد داشت كه براي زنش مسكني مناسب در مكاني كه مي خواهد تهيه كنيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.