-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44509 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

دختر و پسر قبل از ازدواج چگونه بايد با هم ارتباط داشته باشند تا همديگر را بشناسند، اگر با گذشت زمان ارتباط صميمي تري به وجود آيد، چه بايد كرد؟

دختر و پسري كه هنوز به عقد شرعي يكديگر در نيامده اند، اگر چه به هدف ازدواج با هم مرتبط مي شوند، لازم است حدود شرعي را رعايت كنند. اينان با ساير نامحرمان تفاوتي ندارند.

بسياري از جوانان بر اين باورند كه اگر بگويند: دختر و پسر براي همديگر هستند، بدون اجراي صيغة محرميت، به معناي رهايي از هر قيد و بند شرعي و نيز موانع ديگر است اما چنين نيست. واقعيت اين است كه در اين دوره مي بايست در هر گونه ارتباطي، مسائل شرعي و اخلاقي رعايت شود، تا زندگي سالم و پايداري شكل گيرد، در غير اين صورت ارتباط دو نفر به بهانة ايجاد تفاهم و شناخت بيشتر براي ازدواج خصوصاً در صورت تكرار و گذشت زمان موجب صميميت و جاذبة غير قابل اجتناب شده و خسران به بار مي آورد.

معمولاً بازندة اصلي دختر خواهد بود. به خصوص اگر خانواده دختر هم در جريان امر قرار نداشته باشند. در مورد اين مسئله انسان بايد با حساسيت برخورد كند، زيرا گاهي در موقعيتي قرار مي گيرد كه نه خود خواسته و نه حتي تصور آن را مي كرد و به راهي بدون بازگشت مي رسد.

به همين جهت مي بايست براي شناخت بيشتر، تحقيقات پيش از عقد را انجام داد. اگر به هر دليلي ارتباط پيش از ازدواج از حدّ متعارف خارج و به صميميت كشيده شده، براي دوري از كار حرام لازم است هر چه زودتر به عقد يكديگر در آيند.

البته از راه هاي مختلف مي توان پيش از ازدواج از فرد مورد نظر اطلاعاتي به دست آورد مانند تحقيق از پدر و مادر و خانواده ايشان و گفتگوي مستقيم با وي با نظارت والدين. جلسات مي تواند به صورت چند مرحله برگزار شود.

پي نوشت ها:

1. توضيح المسائل مراجع، ج 2، ص 417، مسئلة 2435.

2. ميزان الحكمه، ماده مرئه، شمارة 18653.

3. همان، ماده نظر، شمارة 20280 و 20281.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.