-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44513 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

مادرم به مدت چند ماه دختر خاله ام را شير داده است و من تصميم دارم با خواهر دختر خاله ام ازدواج كنم. آيا مي توانم؟ دختر خاله كه از شير مادرم ارتزاق كرده، به چه افرادي از خانوادة ما محرم است؟

ازدواج شما با خواهر دختر خاله تان اشكال ندارد. اگر زن با شرايطي كه در رساله ها آمده، بچه اي را شير دهد، به اين عدّه محرم مي شود:

1ـ خود زن كه او را مادر رضاعي مي گويند.

2ـ شوهر زن كه شيرمال او است و او را پدر رضاعي مي گويند.

3ـ پدر و مادر زن، هر چه بالا روند، اگر چه پدر و مادر رضاعي او باشند.

4ـ بچه هايي كه از آن زن به دنيا آمده اند يا به دنيا مي آيند، خواهران و برادران رضاعي او هستند.

5ـ بچه هاي اولاد آن زن، هر چه پايين روند، چه از اولاد او به دنيا آمده يا اولاد او آن بچه ها را شير داده باشند.

6ـ خواهر و برادر آن زن، اگر چه رضاعي باشند، كه خاله و دايي رضاعي بچه مي شوند.

7ـ عمو و عمة آن زن، اگر چه رضاعي باشند.

8ـ دايي و خالة آن زن، اگر چه رضاعي باشند.

9ـ اولاد شوهر آن زن كه شير مال آن شوهر است، هر چه پايين روند، اگر چه اولاد رضاعي او باشند.

10ـ پدر و مادر شوهر آن زن كه شير مال آن شوهر است، هر چه بالا روند.

11ـ خواهر و برادر شوهري كه شير مال او است، اگرچه رضاعي باشند.

12ـ عمو و عمه و دايي و خاله شوهري كه شير مال او است، هر چه بالا روند و اگر چه رضاعي باشند.

پدر بچه نمي تواند با دخترهاي زن شيرده و دخترهاي شوهر اين زن كه شير مال او است، ازدواج كند.

احكام: اگر كسي با زني كه دختري را شير كامل داده، ازدواج كند و با او نزديكي نمايد، ديگر نمي تواند با آن دختر ازدواج كند.

اگر كسي با دختري ازدواج كند، ديگر نمي تواند با زني كه آن دختر را شير كامل داده، ازدواج كند.(2)

موارد ديگر را مي توانيد در رساله نگاه كنيد.

پي نوشت ها:

1. امام خميني، توضيح المسائل، مسئلة 2474.

2. همان، مسئلة 2464.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.