-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44538 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

ازدواج، چه نقشي در بهداشت رواني جامعه دارد؟

ازدواج، نخستين سنگ بناي تشكيل خانواده، اجتماع و جامعه است. ازدواج، اگرچه از يك ديد، مسئلة شخصي و فردي است، ولي از ديد ديگر، از آنجا كه بنيانش در ساية جامعه انساني نهاده ميشود، سود و زيانش جامعه را نيز دربرميگيرد.

بهداشت رواني جامعه، با آرامش، رفاه، دور بودن جامعه از هيجانات، بيبند و باريها، بيهدفيها، بي تعهديها و... به دست ميآيد.

عامل مهم در رسيدن به اين هدف، تشكيل خانواده از سوي جوانان است; چنان كه پيامبر اكرمميفرمايند: من تزوج فقد احرز نصف دينه; هركس كه ازدواج كند، نصف دينش را حفظ كرده است.(من لا يحضر الفقيه، شيخ صدوق (ره)، ج 3، ص 383، جامعه مدرسين.) حديث ياد شده، ازدواج را عامل مهمي در دور نگهداشتن دين و جامعه، از انحرافات ميداند.

در اين جا به برخي از فايدههايي كه تشكيل خانواده براي جامعه دارد، اشاره ميشود:

1. ازدواج، عاملي براي سكون، آرامش و گسترش مدنيت بشري است. دو همسر، ماية آرامش و راحتي يكديگرند كه اين آرامش، مسلماً به جامعه نيز منتقل خواهد شد. (روم،21)

2. برنامه ريزان اقتصادي بر اين باورند كه دستيابي به رفاه و توسعة جامعه در ساية تشكيل خانواده، آسانتر است. بيهمسران خود، و غلامان و كنيزان درستكارتان را همسر دهيد، اگر تنگدستند، خداوند آنان را از فضل خويش بينياز خواهد كرد و خدا گشايشگر است. (نور،32)

3. در ساية ازدواج مشروع: طغيانها، هيجانات دروني، جوششهاي غريزه، بيقراريها، چشمچرانيها، هوسهاي آلوده كه نقش مخرّبي در به خطر انداختن امنيّت رواني جامعه دارند، مهار ميشوند: وَ لْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لاَيَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّيَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِه;(نور،33) و كساني كه ]وسيله[ زناشويي نمييابند، بايد عفت ورزند، تا خدا آنان را از فضل خويش بينياز گرداند. از اين آيه شريفه فهميده ميشود كه ازدواج، سبب عفت انسان ميشود و گويا عفت ازدواج كنندگان تضمين شده است; چرا كه امر به عفاف را متوجه كساني گردانيده كه قدرت ازدواج ندارند.

4. ازدواج، افراد جامعة را از گمراهي، بيهدفي، بيتعهدي، دربهدري و نابساماني ميرهاند; چه بسيار اشخاصي ديده ميشوند كه قبل از ازدواج، به اصول اخلاقي، ديني و اجتماعي، چندان پايبند نيستند و نوعي سبك سري و بيمبالاتي و هرزگي بر رفتار و اخلاق آنان حاكم است، اما پس از ازدواج، اخلاق و رفتارشان تغيير كرده، متين و باوقار شده و نوعي متانت و بزرگواري در رفتارشان پديدار ميشود; چنان كه در گزارشهاي خبري، نظرسنجيها نشان داده است كه افراد متأهل، به مسائل اعتقادي و آيندة كشور خود بيشتر پايبندند.(ر. ك: تشكيل خانواده در اسلام، دكتر علي قائمي / جوانان و انتخاب همسر، علي اكبر مظاهري.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.