-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44569 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

نظر قرآن در مورد عشق چيست؟ آيا آيهاي در اينباره وجود دارد؟ منظور از عشق، علاقهاي است كه پيش از ازدواج بين دختر و پسر پديد ميآيد؟

آدمي موجودي شيفته محبت كردن و محبت ديدن است، البته به مقتضاي سن، روزي به سينه مادر عشق ميورزد و روزي به اسباببازي و روز ديگر به چيز ديگر.

انسان به ويژه در سنين جواني از حرارت و جذابيت خاصي برخوردار است، او خيلي زود به رفاقت و دوستي تمايل نشان ميدهد و خيلي سريع مورد محبت ديگران واقع ميشود، و در اين ميان كشش دو جنس مخالف نسبت به يكديگر ملموستر و جديتر از جاذبههاي ديگر است.

عمده اين محبتها از آن جا نشأت ميگيرد كه صاحب خانه با نگاه و نظر و تجديد نظر (نگاه اول، دوم و سوم...) و...

اجازه ميدهد ديگران، پا در خانه دل او گذارند. در اين جا تكليف قرآني فروبستن ديده و نظر و فكر از نگاه و فكر به نامحرم است.(نور،21،22)

پس از اين كه اين محبت به هر دليلي در دل پيدا شد، وظيفه جوان آن است اين محبت به نامحرم را از دل خود بيرون كند; زيرا معمولا اين نوع محبتها كه برگرفته از عقل و درايت نيست، زودگذر و كم دوام است.

اين گونه عشقهاي مجازي مانند رگبارهاي بهاري است كه بسيار تند و درشت وخيره كننده و در عين حال بسيار كم دوام و زودگذر است كه برخي خود را در معرض صاعقههاي برق آسايش ميسوزانند و خاكستر ميكنند و برخي تأمل مينمايند تا با كنار رفتن ابرهاي تاريك احساسات، خورشيد عقل و درايت طلوع كند و از فروغ تابناكش مسير درست را بيابند و از خطرها و آفتها مصون مانند.

قرآن كريم نيز، در آيه 24 سورة توبه، چنين عشقهاي مجازي را كه هدف، خداوند نيست وخداوند به آنان اجازه نداده مذمت كرده و وعده عذاب داده است.

بله، در صورتي كه دو جوان قصد ازدواج با همديگر دارند، لازم است كه افكار و احساسات را به دست عقل بسپارند و عشق پديد آمده را تابع آن كنند مثلاً در گزينش همسر، ابتدا بدون دخالت احساسات، تمام جوانب را بررسي و جستوجو كنند و در صورتي كه پس از بررسي و تحقيق و مشورت با بزرگان و فاميل همه جهات را مساعد ديدند، آن گاه دل بسپارند و شيفتگي ورزند. جوانان بايد مواظب باشند.

و دراين راه از ارتباطهاي پنهاني و غير مشروع پرهيز كنند. كه قرآن كريم از آن منع كرده است: زنان و دوشيزگان را با اطلاع و اجازه خانوادهشان براي همسري و ازدواج برگزينيد و مهريهشان را به طريق نيكو بپردازيد، در حالي كه آن بانوان عفيف و پاكدامنند و داراي رفيق و دوست ]مرد[ نيستند.(نسأ،25)

در اين مرحله، اگر عشق پيشدستي نموده و عقل و تدبير و مشورت را كنار زند، كاخي از زيباييهاي وصفناشدني در ذهن ميسازد، ولي وقتي انسان به وصال رسيد و شعله احساسات فروكش كرد، ميدان براي سنجش و قضاوت عقل باز ميشود و چه بسا با رأي صائب خود آن كاخ مجلل را به ويرانهاي تبديل سازد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.