-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44571 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

آيا در قرآن كريم، براي ازدواج دوبارة مردان، آيهاي آمده است و آيا ازدواج دوباره، گناه است؟

قرآن كريم دربارة ازدواج مجدد و شرايط آن ميفرمايد: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَيَ وَثُلَـَثَ وَرُبَـَعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلآتَعْدِلُوا فَوَ َحِدَة;(نسأ،3) با زنان پاك ]ديگر[ ازدواج كنيد دو ياسه يا چهار همسر و اگر ميترسيد عدالت را ]دربارة همسران متعدد[ رعايت نكنيد، تنها به يك همسر قناعت نماييد.

از نظر آية فوق، كساني كه قدرت دارند بيش از يك همسر را اداره كنند و از نظر جسمي، مالي و اخلاقي مشكلي بر آنها ايجاد نميشود و قدرت اجراي عدالت كامل در ميان همسران و فرزندان خود را دارند به آنها اجازه داده شده كه بيش از يك همسر براي خود انتخاب كنند; پس زن نيز همين كه ميبيند خداوند متعال به شوهرش اجازه داده بيش از يك زن اختيار نمايد، بايد تسليم ارادة پروردگارش شود و اگر شوهرش ميتواند عدالت را بين زنان اجرا نمايد هيچ حقي ندارد از اين حكم الهي جلوگيري نمايد; مگر اينكه همسرش نتواند شرائط سنگين ازدواج مجدد را فراهم آورد; البته زن ميتواند به صورت شرطِ ضمن العقد چنين امري را شرط كند و در آن صورت به مقتضاي شرط مذكور عمل كند; چنان كه در سند قبالههاي فعلي اين مطلب وجود دارد.

از مطالب بالا استفاده ميشود، ازدواج دوباره، با شرائطي كه دارد، گناه نيست، بله، اگر مرد نتواند عدالت را در بين همسران خود رعايت كند، گناه كرده است و چنان چه از اول ميداند كه نميتواند با عدالت رفتار نمايد، نبايد به اين كار دست بزند; اما اصل ازدواج دوباره، حكم خدا است كه در قرآن كريم باصراحت به آن اشاره شده است; البته هر حكمي، از جمله حكم ازدواج دوباره، از روي حكمت است كه بيان آن از حوصلة اين پاسخ نامه خارج ميباشد.(ر.ك: تفسير نمونه، آيت الله مكارم شيرازي و ديگران، ج 3، ص 254 ـ 260، دار الكتب الاسلامية / ازدواج و خانواده در كلام خدا، عليرضا عزيزي تهراني، ص 41 ـ 83، انتشارات دار الثقلين.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.