-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44576 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا پيامبر عظيم الشأن اسلامبراي ازدواج خودش، صيغة عقد را ميخوانده يا نيازي نبوده كه آن را بخواند؟ اگر صيغة عقد را ميخوانده، چگونه بوده است؟

بايد توجه داشت كه پيامبر اكرمهم يك انسان مسئول و مكلّف است و به رعايت قوانين شرعي ملزم ميباشد، و نه تنها به قوانين شرع، عمل كرده كه بيش از ديگران به دستورهاي دين و اوامر خدا، عمل مينمايد و نعوذ بالله اين گونه نيست كه ديگران را امر به خوبي كند و خود را فراموش كند! اين يك اصل اوّلي است، اما مقام رسالت، ويژگيهاي حقوقي نيز دارد، ضمن آن كه در برخي موارد به علّت مصالح عمومي، اختيارهاي گستردهتري دارد; در عين حال تكليفهاي سنگينتري نيز متوجه اوست، مانند واجب بودن نماز شب، با ا ين توضيح، در شريعت، احكامي به عنوان ويژگيهاي نبي مطرح است كه ويژة رسول اللهاست; براي مثال حضرت رسول اكرمميتوانست بيش از چهار زن دائم داشته باشد، ولي مؤمنان چنين حقّي ندارند!

در بحث ازدواج، آن چه كه مختصّ پيامبر ميباشد اين است كه هبة به حضرت، مجاز و مشروع است. هبه، عقد ازدواجي است كه مهريه ندارد; قرآن مجيد ميفرمايد: وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا;(احزاب، 50.) هرگاه زن با ايماني، خود را به پيامبر ببخشد ]و هيچ گونه مهري براي خود قائل نشود[ اگر پيامبر بخواهد ميتواند با او ازدواج كند.; خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ; چنين ازدواجي تنها براي تو مجاز است نه ساير مؤمنان.

پس پيامبر9 يك حقّ فراتر دارد كه ازدواج به گونة هبه نيز ميتواند داشته باشد، در حالي كه براي مؤمنان، عقد بدون مهر، باطل است; بر اين اساس، پيامبر9 با لفظ هبه هم ميتواند صيغة ازدواج بخواند، ولي مؤمنان نميتوانند چنين كاري انجام دهند.

اما اين نكته كه آيا پيامبر9 هم صيغة عقدميخوانده است، به يقين اين گونه بوده است، چون اجراي عقد، يك حكم عمومي شرعي است و پيامبر9 هم از آن استثنا نشده، بلكه به رعايت آن ملزم بوده است.(ر.ك: تفسير نمونه، آيت الله مكارم شيرازي، ج 17، 379و380، دار الكتب الاسلامية.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.