-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44597 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

هابيل و قابيل پسران حضرت آدم باچه كساني ازدواج كرده اند, مي گويند حوريه اي از بهشت آوردند. آيانسل انسان آميخته اي از انسان وفرشته است؟

ولايت و معرفت شرط قبول اعمال است چنانچه حضرت امام خميني(مي فرمايند: )) از مسلمات بلكه ضروريات است و روايات در آن فوق حد تواتر است))(1) و اما اهل تسنن برغم وجود برخي اختلافات در شناخت ولايت و تفاوت ديدگاه در مباني ديني ، جزئي از پيكره مسلمين مي باشند و انكار امامت و ولايت موجب خروج از دين نميگردد و به تعبير مفسرگرانقدر قرآن استاد علامه طباطبايي امامت از اصول مذهب است زيرا خود ائمه اطهار با كساني كه اين اصل را قبول نداشتهاند و شيعه نبودند مانند مسلمانان عمل ميكردند. استاد شهيد مطهري فرمودهاند: از نظر مقررات موضوعه اسلامي كه مربوط به رفتار اجتماعي افراد بشر است هرگاه فردي شهادتين بر زبان بياورد مسلمان شناخته ميشود و از مزاياي ظاهري اسلام استفاده ميكند. ولي از نظر مقررات اخروي و حساب جهان ديگر، از نظر رفتار خداوند، قانون: فمن تبعني فانه مني(2(د، ولي از نظر مقررات اخرئي و حساب جهان ديگر، از نظر رفتار خداوند،ر گاه كسي شهادتين بر زبان بياورد مسلمان شناخته مي مي او را نپ وقانون ان اكرمكم عند الله اتقيكم (3) حكومت ميكند.

و همچنين مرحوم استاد(در كتاب عدل الهي مفصل به اين نكته پرداختند كه عاقبت ساير فرق چه مي شود ، در اينجا نكاتي را به اختصار آورده و شما مي توانيد به تمام آن بحث مراجعه كنيد : بنظر حكماء اسلام از قبيل بوعلي و صدر المتالهين اكثريت مردمي كه به حقيقت اعتراف ندارند قاصرند نه مقصر ، چنين اشخاصي اگر خداشناس نباشند معذب نخواهند بود ـ هر چند به بهشت هم نخواهند رفت و اگر خداشناس باشند و به معاد اعتقاد داشته باشند و عملي خالص قربة الي الله انجام دهند پاداش نيك عمل خويش را خواهند گرفت . آيات و رواياتي كه دلالت مي كند اعمال منكران نبوت يا امامت مقبول نيست ناظر به آن است كه آن انكارها از روي عناد و لجاج و تعصب باشد، اما انكارهايي كه صرفاً عدم اعتراف است و منشاء عدم اعتراف هم قصور است نه تقصير مورد نظر آيات و روايات نيست. اين گونه منكران از نظر قرآن كريم مستضعف و(( مرجون لامر الله )) بشمار مي روند .

و مرحوم علامه طباطبائي در ذيل آيه 98 سوره نساء مي فرمايند امرمستضعف بعهده خداست كه فاولئك عسي الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفوراً(4)

1- و آية سورة برائتو آخرون مرجون لامرالله اما يعذبهم و اما يتوب عليهم و الله عليم حكيم(5)و سپس مي فرمايند: رحمت خدا بر غضب او سبقت دارد و برخي از مفسرين در توضيح اعراف گفته اندحجابي بين بهشت و جهنم است كه عده اي كه حسنات و سيئات آنها مساوي است يا جزء مستضعفين بوده اند در آنجا قرار دارند كه البته سرانجام آنها يا به بهشت ختم مي شود و يا به جهنم. در اين رابطه خوبست به تفسيرالميزان ذيل آيه 46 سوره اعراف مراجعه كنيد كه وجوه متعدد آن و نيز رواياتي كه در اين مضمون آمده است را بيان نموده اند. عدل الهي از ديدگاه امام خميني ( ، تبيان ، ص 240

2- سوره ابراهيم ، آيه 36 ( بدرستيكه هر كس مرا تبعيت كند او از من است )

3- سوره حجرات ، آيه 13 ،( گرامي ترين شما نزد خداوند با تقوي ترين شما است )

4- سوره نساء ، آيه 99 ،( آنها اميدوار به عفو و بخشش خدا باشند كه خدا گناهان را مي بخشد و او بخشنده و مهربان است )

سوره توبه ، آيه 106 ، ( ديگر آنهايي هستند كه كارشان بر مشيت خدا موقوفست يا به عدل، آنان راعذاب كند يا به لطف از گناهشان درگذرد و خدا دانا و آگاهست .)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.