-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44603 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

راجع به ازدواجورفع موانع موجود برسر راه آن توضيح بفرمائيد .يكي از مشكلات عمده واساسي كشور مساله ازدواج جوانان است, مهم ترين عوامل وعلل بروز اين مشكل ناشي از فقر, بيكاري وافزايش جمعيت است . درشرايط كنوني سن ازدواج بالا رفته است آمار ازدواج نسبت به طلاق كاهش دارد . طلاق در سالهاي اوليه زندگي افزايش يافته و...

بنابراين حل اين مشكل به همت والاي ملي بستگي دارد وآنچه مي توان به عنوان مسكن براي جواناني امثال شما بيان كرد اين است كه :

1- اين مساله را با پدر ومادرتان درميان بگذاريد واز آنان استمداد بطلبيد وآنچه درنامه ذكر كرده ايد بالحن و بيان لطيف تري به آنان متذكر شود تا آنچه برايشان مقدور و ميسر باشد انجام دهند .

2- مي توانيد ازامام جماعت مسجد, مسوول پايگاه وافراد معتمد محلي دراين راستا كمك بگيريد .

3- چنانچه بتوانيد با شناسايي خودتان يا با كمك والدين ويا افراد قابل اعتماد همسري را بيابيد كه شرايطي مشابه شما داشته باشد يا با شرايط شما سازگار باشد وحاضر به زندگي باشد مي توانيد با توكل بخدا _ كه قول داده است روزي رسان باشد بخصوص دراين مورد ويژه به اعتراف بزرگترها, حمايت الهي نمود بيشتري دارد _ زندگي مشتركي تشكيل بدهيد

4- چنانچه از طرق فوق نتوانيد به هدف _ ازدواج وبرقراري پيوند زناشويي _ برسيد و يا نخواستيد آن راههارا برگزينيد ويا برايتان مقدور نبود مي توانيد باموسسه تماس بگيريد تا بامشاوره حضوري شايد بشود فردمناسبي باشرايط شما شناسايي و به فضل الهي زمينه پيوندي مقدس فراهم گردد. ياد آور مي شود با آنچه شما در نامه ذكر كرده ايد نمي توان راه حل قطعي ومسلم ارائه كرد.

حصول نتيجه مستلزم داشتن اطلاعات نسبي , تحصيلي , شغلي , خانوادگي , علايق وسليقه هاي شماست .

مشاور بايد اجمالي اززندگي خانوادگي, آداب و رسوم وباورهاي خانواده شمارا داشته باشد تا بتواند با توجه مجموعآنچه يادآور شديم درشناسايي افراد مناسب به شما كمك كند . قطعاً با نيت خالص والهي شما عنايات ويژه حضرت حق شامل حالتان خواهد شد . پس با توكل و اعتقاد وباور راسخ به اين كه خداي عزوجل يارو مددكار شماست وبدون ترس وواهمه و ياس ونااميدي گام پيش نهيد واز موانع نهراسيد والبته توقع نداشته باشيد اولين دري كه بكوبيد پاسخ مثبت بشنويد مهم اين است كه اميدوار باشيد, به حمايت جنود رحمان باورداشته وجنود ابليس كه همان ياس ونااميدي است را به خود راه ندهيد . 30/2

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.