-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44632 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:8

با آنكه ازدواج موقت مي تواند موجب تضعيف نهاد خانواده گردد چرا ازدواج موقت در اسلام توصيه شده است؟مسأله ازدواج موقت از نظر تئوريك كاملا پذيرفته شده، و نه تنها در اسلام بلكه برخي از متفكران بزرگ غربي، مانند راسل نيز يكي از راههاي حل مشكل ازدواج دائمي دير رس در دنياي كنوني را، پناه بردن به ازدواج موقت ميدانند. از نظر عملي نيز در نظام جمهوري اسلامي اين مسأله مقبول افتاده، ليكن ديد اجتماعي در اين رابطه مشتمل بر نوعي خطاست. به عبارت ديگر متعه نيز نوعي ازدواج است، بنابراين هر فرد واجد شرايط، ميتواند از شخصي كه او نيز شرايط ازدواج موقت را دارا است خواستگاري كند و براي مدتي موقت مانند چند ساله دوران تحصيل، با وي ازدواج نمايد. آنچه در اين جا مشكل ايجاد نموده آن است كه غالب افراد، ازدواج موقت را با كاميابي آني اشتباه گرفتهاند و همين مسأله سبب شده كه اين موضوع نتواند در جامعه ما جايگاه حقيقي خود را باز يابد. همچنين تبليغات سوئي كه بيش از يك قرن در جامعه ما توسط غربگرايان انجام شده تأثير نهاده و در ضمير مردم رخنه كرده است. به گونهاي كه گاه روابط نا مشروع با تسامح نگريسته ميشود ولي به ازدواج موقت با ديدگاه ديگري برخورد ميشود.

براي حل اين مشكلات ميبايستي تلاش فرهنگي و اجتماعي به صورت گسترده صورت پذيرد تا اين جوانان از آسيب شياطين مصون بمانند. عقد موقت يا صيغه، داراي شرايط زير است:

الف)- ازدواج موقت، مانند ازدواج دائم نياز به خواندن عقد و الفاظ مخصوصه دارد و با صرف رضايت قلبي درست نميشود.

ب)- فرق عمده در ازدواج موقت با دائم، اين است كه در عقد موقت بايد مدت ذكر شود كه آيا مثلاً يك ساعت است يا ده سال.

ج)- مقدار مهريه هم بايد در عقد موقت مشخص شود و هنگام خواندن عقد ذكر گردد.

د)- اگر دختر باكري بخواهد صيغه شود، بايد با اذن پدر يا جدّ پدري باشد كما اين كه در ازدواج دائم نيز اين طور است.

هـ)- در عقد ازدواج موقت بعد از تمام شدن مدت، زن بايد از مرد جدا شود و عده نگه دارد، مگر اين كه عقد دوباره تجديد شود. و اگر قبل از تمام شدن مدت، مرد بقيه آن را ببخشد، ازدواج موقت تمام ميشود. اما در عقد ازدواج دائم فقط با طلاق يا فسخ عقد منفسخ ميشود.

حالآيا ازدواج موقت سبب ايجاد مشكلات در زندگي آينده نميشود؟اين مسأله بستگي به چگونگي عمل دارد. در صورتي كه فرد بدون ملاحظات دقيق شرعي، قانوني و بهداشتي و به گونهاي تنوع گرايانه و افراطي به اين عمل مبادرت ورزد، چه بسا گرفتار مشكلاتي نيز ميشود ولي اگر با رعايت شرايط لازم و به دور از افراط، فردي را براي چند مدت بعقد موقت در آورد چندان مشكلساز نخواهد بود.

ازدواج موقت، يعني آن كه مرد و زني براي مدت مشخصي به عقد يكديگر درآيند. اين امركاملاً شرعي و داراي احكام ويژه خود ميباشد، و هيچ تفاوتي جز از نظر مدت و برخي مسائل حقوقي ديگر با عقد دائم ندارد. روايت نقل شده صحيح است، در آيه 24 سوره نساء نيز به اين امر اشاره شده است: وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. علاوه بر اين روايات بسياري در ترغيب به نكاح موقت از اهل بيت (ع) وارد شده است.(1)

از امام صادق (ع) نقل شده است كه درباره نكاح غير دائم فرمودند: من ناپسند ميدارم كه از دنيا خارج گردم و سنتي از سنتهاي پيامبر (ص) رابه جاي نياورده باشم.

پرسشگر گرامي ارزيابي اساتيد همكار طرح و ابسته به نظرات شماست، لطفاً برگه هاي نظرسنجي را با دقت تكميل وارسال نماييد.

منابع و مآخذ:

1) بحار الانوار، ج 46، ص 356 و ج 103، ص 297

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.