-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44634 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

براي ما كه توانايي مالي انجام ازدواج دائم را نداريم چه راهكارهاي وجود دارد؟ارضاي غريزه جنسي از راه غير شرعي حرام و گناه است و سعي كند در اولين فرصت ازدواج نمايد و در صورتي كه امكان ازدواج موقت هم براي او پيش آيد با رعايت احتياط و شرايط شرعي اشكال ندارد ولي بايد توجه داشته باشيد كه ازدواج با دختر بكر، چه دائم و چه موقت، با اجازه پدر يا جد پدري دختر باشد و در صيغه موقت ذكر مهريه و تعيين مدت به صورت مشخص واجب است و اگر زني است كه قبلاً شوهر داشته بايد در عده شوهر قبل نباشد و توصيه او به ازدواج موقت يا حفظ عفت هر دو مطلوب است.

مسأله ازدواج موقت از نظر تئوريك كاملاً پذيرفته شده است و نه تنها اسلام، بلكه برخي از متفكران بزرگ غربي، مانند راسل نيز يكي از راههاي حل مشكل ازدواج دائمي ديررس در دنياي كنوني را، پناه بردن به ازدواج موقت ميدانند. از نظر عملي نيز در نظام جمهوري اسلامي ا مسأله مقبول افتاده، ليكن ديد اجتماعي در اين رابطه مشتمل بر نوعي خطاست. به عبارت ديگر متعه نيز نوعي ازدواج است و بايد، مانند ازدواج دائم مراحل قانوني خود مانند: ثبت در دفتر ازدواج را بگذراند و در اين صورت كسي مانع آن نيست.

بايد در كنار مبارزه با منكر راه هاي معروف باز باشد. در اينكه مشكلات گوناگون در جامعه ما از ازدواج به موقع (بلكه از ازدواج) جلوگيري ميكند و از اينكه جواني كه در اوج سركشي قواي جنسي قرار دارد و راه به جايي نميبرد چگونه ميتواند خود را حفظ نمايد و اگر اي يوسفوار بتوانند خود را حفظ نمايند آيا همه اين توان و قدرت را خواهند داشت. ترديدي نداريم كه همه اين مشكلات فعلي كه بيشتر ريشه در فرهنگ عمومي جامعه دارد غل و زنجيرهاي آهنيني را بر دست و پاي تمامي افراد جامعه به خصوص جوانان زده است و ارضاي طبيعي و شروع يي از نيرومندترين غرايز را دشوار بلكه محال نموده است. بايد با حركتي عظيم و بنيادي در فرهنگ جامعه ساختار فكري مردم در اين زمينه زيرورو شود تا اين قيد و بندها از هم گسسته گردد. چرا جوان 17 و يا 18 ساله بايد در طغيان نيروي جنسي خويش نابود شود و دختر جوان نيز از همين مساله رنج ببرد ولي امكان دسترسي مشروع به يكديگر و ازدواج سهل و آسان را نداشته باشند. ما نيز اميدواريم كه با روشنگري و بيان مسائل و برنامه ريزي عمومي در جامعه اين مشكل مرتفع گردد.

تصويري از نامه شما نيز براي مراكزي كه در اينگونه امور دستي دارند ارسال خواهيم كرد . شما هم با نوشتن به روزنامه و مجلات سعي در روشنگري نماييد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.