-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44636 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

1. آيا امكان دارد حضرت مهدي( همسر و فرزند داشته باشد؟

2. (اگر امام زمان( همسر و فرزند ندارد) مگر مي شود؟ چون پيامبر( گفته است كسي كه ازدواج نكند از من نيست.

مسأله اي كه پيرامون زندگي شخصي و كيفيت معيشت امام عصر( نياز به بررسي دارد، مسأله زن و فرزند آن حضرت است، كه آيا با توجه به فلسفه غيبت و اينكه آن حضرت به شيوة ناشناس زندگي ميكنند و كسي از مكان وي آگاه نيست، ازدواج و داشتن فرزند با اين مسأله سازگار است؟

منابعي كه در اختيار است، يا اشكال سندي دارد و يا ابهام دليلي و نظر قاطعي را ارائه نمي دهند، در اينجا سه احتمال وجود

دارد :

1-اساساً حضرت مهدي( ازدواج نكرده است.

2- ازدواج انجام گرفته، ولي اولاد ندارند.

3- ازدواج كرده اند و داراي فرزنداني نيز مي باشند.

اگر احتمال اول را بپذيريم، لازمه اش اينست كه امام معصوم ( يكي از سنتهاي مهم اسلامي را ترك كرده باشد و

اين با شأن امام سازگار نيست. اما از طرفي ديگر چون مسأله غيبت، اهم است، ترك ازدواج، با توجه به آن امر مهمتر،

اشكالي را ايجاد نميكند و گاهي براي مصلحت بالاتر، لازم و واجب نيز هست.

اما احتمال دوم كه اصل ازدواج را بپذيريم بدون داشتن اولاد، جمع مي كند بين انجام سنت اسلامي و عدم انتشار مكان

و موقعيت حضرت. اما باز اين اشكال باقي است كه اگر قرار باشد، آن حضرت شخصي را به عنوان همسر برگزيند، يا بايد

بگوييم كه عمر او نيز مانند عمر حضرت طولاني است كه بر اين امر دليلي نداريم، يا اين كه بگوييم مدتي از آن، تنها و

بدون زن و فرزند زندگي را ادامه مي دهد.

احتمال سوم آن است كه آن حضرت ازدواج كرده، و داراي اولاد نيز هست و اولاد آن حضرت نيز فرزنداني دارند. و

... اين مسأله افزون بر آن كه دليل محكمي ندارد، اشكال اساسي آن اينست كه اين همه اولاد و اعتاب بالاخره روزي در

جست وجوي اصل خويش مي افتند و همين كنجكاوي و جست و جو، مسأله را به جايي باريك مي كشاند كه با فلسفه

غيبت حضرت نميسازد.(1)

البته برخي خواسته اند از روايات و بعضي از ادعيه بر اين احتمال اقامه دليل كنند كه در اينجا به دو مورد آن اشاره

ميكنيم.

1.مفضل بن عمر گويد از امام باقر( شنيدم كه فرمود : صاحب الزمان( را دو غيبت است : يكي از آن دو به اندازهاي طولاني شود كه بعضي گويند آن حضرت از دنيا رفته و برخي گويند كشته شده است، و بعضي نيز بر اين باور باشند كه جز اندكي از ياران بر امامت وي ماندگار نماندند و كسي هم از مكان و جايگاه زندگي آن حضرت، آگاه نيست؛ نه از فرزندان و نه چيز ديگري، جز آن كسي كه امور وي را پي مي گيرد.(2) استدلال براي اثبات زن و فرزند قسمت آخر روايت است، اما اين استدلال از چند جهت اشكال دارد.

الف : اين روايت را نعمائي در كتاب غيبت خود نقل كرده و به جاي كلمه ولد (فرزند) كلمه ولي(3) آورده است. بنابراين اعتمادي بر آن روايت با توجه به اين نقل نيست...

ب : در روايت نيامده كه الآن امام زمان ( داراي زن و فرزند است و از اين جهت اجمالي دارد، شايد به فرزنداني كه بعداً در آستانه ظهور و يا بعد از آن به دنيا خواهد آمد، اشاره داشته باشد.

ج : شايد از باب مبالغه در خفا باشد. يعني اگر بر فرض آن حضرت اولاد هم مي داشت، از جايگاه و سرّ غيبت او آگاه نميشدند. با اين احتمال نيز استدلال به روايت براي اثبات اولاد براي امام زمان ( ناتمام است.

2. روايت ابن طاووس از امام رضا( كه ايشان مي فرمايند : الها! مايه چشم روشني و خوشحالي امام زمان( را در او و خانواده و فرزندان و ذريه و تمام پيروانش فراهم فرما(4) اين روايت نيز نمي توان استدلال كرد چون :

الف : از جهت سند قابل اعتماد نيست.

ب : به زمان ولادت فرزندان اشاره ندارد كه پيش از ظهور است يا بعد از آن.

از مجموع آنچه به عرض رسيد، نتيجه مي گيريم كه :

در مورد ازدواج امام زمان( ، نمي توانيم دليل قاطعي ذكر كنيم. در روايتي آمده است كه هنگام ظهور ينزل بكوفة مع اهله؛ با اهل و عيالش وارد كوفه شده و آنجا دعوت مي كند. در بعضي از دعاها هم هست كه آن حضرت، براي اهل و عيالش نيز دعا مي كند، از طرفي ازدواج كردن سنت است و لابد آن حضرت اين سنت را تركنمي كنند.

حالا آيا ايشان ازدواج مي كنند يا نه، فرزنداني دارند يا نه، فرزندانشان مي دانند كه فرزند امام زمان( هستند يا نه و ... ديگر خصوصيات را، ما نمي توانيم بگوييم، و دليل روايي و عقلي براي بيان آن نداريم.(1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع و مآخذ :

1. تقويت مباني اعتقادي، آيت ا...محمد تقي مصباح يزدي، ج3،ص138

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.