-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44638 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

از اول ازدواج شوهرم مردي نماز خوان بوده حتي در طي زندگي سفر حج رفته ولي چند سال است نماز را مرتب نمي خواند و همين باعث شده كه بچهها چون پسر هستند راه پدر را ادامه داده و نماز را نخوانند آيا از نظر شرعي زندگي با اين مرد اشكال دارد يا خير؟ در ضمن به ترياك و سيگار هم معتاد است؟احساس وظيفه و تكليف شما را درباره مسايل ديني و استحكام و دوام و بقاء خانواده

ميستاييم و برايت از درگاه حضرت حق آرزوي توفيق مي كنيم. آرزو مي كنيم مجدداً زندگي شمابه روال گذشته و مورد علاقه و دلخواه شما باز گردد و اين امر امكانپذير است. اگر شما تصميم بگيري با استمداد از حضرت حق و توسل به ائمه معصومين سلام ا... عليهم اجمعين انشاء ا... تعالي موفق خواهي شد.

خواهر خوبم انسانها و از جمله شوهر شما بصورت فطري پاك و خداجو هستند و اگر زمينه و شرايط مساعدي خواهم گردد اين استعداد فطري و خدادادي شكوفا مي گردد و رونق و فزوني مي يابد ولي اگر در طرف مقابل زمينه فراهم گردد پردههاي غفلت و زنگار معاصي، تمايلات فطري و خدايي بشر را خواهند پوشاند. لذا شما خواهر خوب و عزيز بايد ابتدا زمينه ها و شرايطي كه موجب شده همسرتان نسبت به گذشته تغيير كند و به نماز كم توجه شده و به اعتياد و سيگار روي بياورد شناسايي كني و بطور غير مستقيم آن شرايطو زمينه ها را از ميان برداري و فطرت خدايي او را بيدار و زندهكني تا به وجدان خدايي و انساني خويش باز گردد و با تمرين و ممارست از مسيري كه در پيش گرفته به مسير گذشته و مطلوب خودش باز گردد. شما اگر، با استفاده از تواناييها و خلاقيتهاي زنانه و خدادادي خودت را از طريق ابراز محبت و عاطفه مؤثر و بموقع و بجا بتواني زمينههاي ديگري متفاوت با آنچه او را به سوي مواد خانمانسوز كشانده بازگرداني قطعاً شيريني مجدد زندگي را بازخواهي يافت. البته نوع رفتار و گفتار و ... شما نبايد به گونهاي باشد كه احساس كند شما ميخواهي او را به مسير دلخواه خودت ببري، چون ممكن است به غرورش برخورد كند و در برابر شما موضع تندي بگيرد. شما بايد جوري رفتار كني كه او از روي عشق و علاقه روش گذاشته اش را در پيش گيرد و البته تغيير روش و منش او كار ساده اي نيست ولي امكان پذير است اگر شما بخواهي. به نظر مي رسد عامل تغيير او همان سيگار و مواد مخدر باشد كه اگر استمرار پيدا كند و تشديد بشودشرايط سختتر ميشود لذا شما بصورت جدي و ماهرانه و زنانه با تدبير حكيمانه بايد تلاش كني او را از اين بلاي خانمانسوز دورسازي.

خواهر خوبم زندگي با او اشكال شرعي ندارد و جداشدن براي فرزندان و خانواده مشكلات فراواني بوجود مي آورد و تحمل شما نوعي جهاد و مبارزه است ولي بايد مراقبت كني فرزندانتان آلوده نشوند و شوهرت نيز با تدبيري حكيمانه از اين مصيبت رها گردد. البته ممكن است عوامل و علل ديگري نيز در اين مسأله دخيل باشد كه بايد با بررسي و مطالعه آنها را شناسايي و به مرور تغيير بدهيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.