-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44639 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

جريان ازدواج (خواستگاري) عمر با ام كلثوم واقعيت دارد يا خير؟ واقعيت را با توجه به اينكه اهل سنت قبول دارند توضيح دهيد. (نام كتاب موسق را ذكر كنيد)طبق نظر بعضي از مورخين حضرت اميرالمؤمنينع دخت گرامشان جناب ام كلثومس را به تزويج عون بن جعفر طيار درآوردند و مرحوم سيد محسن عاملي نيز در كتاب اعيان الشيعه همين قول را نقل كرده است. و اما اينكه آن حضرت را به عمر بن الخطاب تزويج كردند از جمله داستانها وحكايتهاي جعلي است كه در فضائل ومناقب ابوبكر و عمر درست كردند كه هيچ يك صحت ندارد.

و از تناقض و كثرت اختلاف اخبار و حكايتهايي كه در مورد تزويج حضرت ام كلثومس و عمر بن الخطاب وارد شده است خود دليل واضحي است كه چنين واقعه اي رخ نداده است.

و جناب شيخ مفيد ره مي فرمايد:

خبري كه وارد شده است اميرالمؤمنينع دخترشان ام كلثومس را به تزويج عمر بن الخطاب درآوردند، درست نيست و ثابت نميباشد چون اين خبر از طريق زبير بن بكار است كه توثيق نشده است و او متهم به كذب است در آنچه نقل ميكند چون بغض اميرالمؤمنينع را در دل داشته است.

و همچنين علامة جليل القدر محمد باقر مجلسي ره مي فرمايد: دليلي بر صحت خبري كه ازدواج ام كلثومس با منافق را بيان ميكند نيست، اضافه بر اينكه روايتي بر ردّ آن از حضرت امام جعفر صادقع رسيده است، چنانكه ابن اذينة ميگويد: به حضرت امام جعفر صادقع عرض كردم كه مردم با ما بحث مي كنند و مي گويند اميرالمؤمنينع دخترشان ام كلثومس را به فلان تزويج كردند، امام ع كه تكيه داده بودند با شنيدن اين مطلب معتدل نشستند (و با تعجب و انكار) فرمودند: آيا اين چنين مي گويند؟! سبحان ا... هر كس اين عقيده را داشته باشد از راه راست منحرف است، آيا حضرت اميرالمؤمنينع قدرت نداشتند مانع شوند از اين تزويج؟! آنان دروغ گفتند و هرگز چنين خبري نبوده است كه مي گويند... (1)منابع و مآخذ:

1. مرآة العقول، ج2، ص42 و فاطمه الزهراس رحماني، ص652

نقل از كتاب پاسخ نامه در پاسخ به مشكلات جوانان (سيد جعفر رفيعي) ص120

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.