-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44661 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:8

در دوران عقد با شوهرم مشكلات زيادي داشتم(لجبازي و خودخواهي) و مادرش نيز دخالت مي كرد و شوهرم كمتر به من توجه مي كرد از هم جدا شديم ولي كمي او را دوست دارم و آنها آمده اند و تقاضاي ازدواج مجدد كردند ولي من مي ترسم كه دچار مشكل شوم چه بايد كنم؟

جهان امروز، جهان تغيير و تحول است. جهان پويايي و حركت مداوم است. اگر لحظه اي از تلاش و يادگيري بايستيم، از قافله پيشرونده جهاني عقب افتاده ايم. در اين دنياي متحرك و متغير انسان بايد بيشترين تغييرات را متحمل شود و خود را براي زندگي متغير آماده كند. انساني كه نتواند نيازها و ابزارهاي عصر خويش را بشناسد نمي تواند به جلو حركت كند. انسان عاقل انساني است كه ظرفيت تغيير را داشته باشد. محدود كردن خويش به يك طرز فكر و يك نحوه زيستن انجماد فكري و علمي و زيستي را سبب مي شود. انسان موفق انديشه هاي جديد و شرايط اجتماعي نو را با اعتقادات و باورهاي قلبي اش تطبيق مي دهد و با حفظ اصول اعتقادي و پذيرش انديشه هاي نوين به جلو ميرود اما انسان شكست خورده هموارده به گذشته مي نگرد و زندگي اجداد خويش را نظاره مي كند. آيينه ماشين كه پشت سر و گذشته را نشان مي دهد براي بهتر و سريعتر به جلو رفتن است راننده ماهر زندگي فقط گاه گاهي به گذشته نظر مي افكند و همواره افق دوردست و آينده را مشاهده مي كند كسي كه همواره به گذشته ها بنگرد در جاده زندگي سرنوشتي جز نابودي و توقف ندارد. پس گذشته را بايد براي پيشرفت بخواهيم نه براي ماندن در آنها.

زندگي زناشويي نيز از عصر حجر و شكار تا عصر شتر و عصر موتور و اتم و عصر ارتباطات و اينترنت در حال تغيير و تحولاتي ژرف شده است. اگر زوچنين امروز اين تغيير و تحولات و آثار آن را بپذيرند و نيازهاي جديد همديگر را درك كنند موفقيت آنها تضمين شده است. زن و مرد از دو دنياي متفاوت اند هر كدام طرز فكر، احساس، عمل منحصر به فرد خويش را دارند. مرد بايد نقش مرد را ايفا كند و زن نقش زن را نه يكينقش ديگري را.

خواهر عزيز و ارجمند توجه كن از گذشته عبرت بگيريد و عوامل ناسازگاري (لجبازي و خودخواهي) را كاهش دهيد. چرا زن و شوهر بايد لجبازي كنند، چرا عاشق هم نباشند. تلاش كنيد عوامل را شناسايي كنيد و با آن به مقابله برخيزيد. با حفظ احترام شوهرتان و مادرش مي توانيد زندگي بسيار شيريني بيافرينيد. هرگز توقع نداشته باشيد دربست در اختيار شما باشد و مادرش را رها كند بلكه مي توانيد با احترام به مادرش و ابراز اين احترام در برابر او هم براي خودتان شخصيت و احترام بيابيد به زندگي و شيريني آن و عوامل وحدت آفرين فكر كنيد: اين شعار زنان ژاپني را به يادداشته باشيد: ما همسران خود را مي سازيم و به آنها آرامش و قدرت مي دهيم تا آنها جامعه رابسازند و به آن آرامش وقدرت بدهند.

آنچه زنان ژاپن گفته اند ترجمان آيه كريمه قرآن است كه مي فرمايد: زنان وسيله آرامش مردان هستند و امام

خمينيره نيز فرمود: از دامن زن مرد به معراج مي رود.

زن اگر از استعداد و توانايي خدادادي خودش استفاده كند قادر است شرايط زندگي را آن گونه كه مي خواهد مهيا كند و بسازد. مهم اين است كه تصميم بگيرد و بخواهد چنين بشود. براي نمونه چند توصيه براي تسخير قلب شوهرتان بيان مي كنيم:

الف) راز نگه دار شوهرتان باشيد.

ب) سعي كنيد برايش آرامش ايجاد كنيد.

ج) تفريحات سالم و مشترك داشته باشيد.

د) از همديگر تشكر و تحسين كنيد.

هـ) خوبي هاي او را مطرح و از آن تعريف كنيد.

و) صميميت را حفظ و ابراز كنيد.

ز) به همسرتان اعتماد كنيد.

ح)هرگز سرزنش نكنيد بلكه او را اميدوار به آينده سازيد و از پيشنهادات خوب او استقبال و تشويقش كنيد.

ط)در همه حال سعي كنيد از او دفاع كنيد.

ي)خانه و وضع ظاهر خود را در مواجه با او مرتب و تميز كنيد.

و ...

با توكل بر خدا و تصميم جدي بر عبرت گرفتن از گذشته و ايجاد فضايي مملو از عشق و صفا و محبت و بدور از كينه و كدورت زندگي جديدتان را آغاز كنيد.

انشاءا... شادكام باشيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.