-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44703 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چگونگي انتخاب همسر را توضيح داده و ازدواج در چه سني مناسب است؟در مورد انتخاب همسر معيارهايي وجود دارد كه اگر آنها مورد توجه قرار گيرد آنگاه زمان آن ميباشد كه انسان ازدواج كند و ازدواجش موفق خواهد بود. معيارهاي صحيح:

1 - حفظ دين

2 - حفظ اخلاق

3 - توليد نسل

درست برعكس، معيارهاي غلطي نيز وجود دارد كه كه اگر بر اساس آن معيارها ازدواج تحقق يابد قطعاً ناموفق خواهد بود، مانند زيبايي، ثروت، موقعيت خانواده.

در ضمن اين بحث متعرض ميشويم كه زن و مرد جهت انتخاب شدن صفاتي مثبت و صفاتي منفي دارند كه اگر باز در هر كدام صفات مثبت باشد، موفق و الّا فلا.

صفات منفي در زن البته به طور فهرستوار: 1 - ذليل، بين فاميل (بي احترام)؛ 2 - متكبر نسبت به همسر، يعني حالت نفوذ ناپذيري و انعطاف ناپذيري؛ 3 - نازايي (نه طبيعي يا بر اساس بيماري، بر اساس تخيلات به هم نخوردن اندام يا حفظ زيبايي و...)؛ 4 - كينهاي؛ 5 - زينت كننده براي غير همسر؛ 6 - ژوليده و بي زيور نسبت به همسر؛ 7 - حرف نشنو و ناسازگار؛ 8 - كامروا نكننده، يعني از نظر جنسي او را اقناع نميكند؛ 9 - عذرپذير نبودن؛ 10 - چشمپوش از خطا؛ 11 - لجباز؛ 12 - خود محور؛ 13 - حلال كننده حرامها؛ 14 - بي دين؛ 15 - بي حيا؛ 16 - ماجراجو؛ 17 - شهوتران؛ 18 - خوش گذران؛ 19 - بد زبان؛ 20 - خيال پرداز؛ 21 - مرد نما.

صفات مثبت در زن البته به طور فهرست وار: 1 - بكارت؛ 2 - ولود (زاينده)؛ 3 - علاقهمند، باوفا؛ 4 - ياور همسر در كارهاي دنيايي؛ 5 - عفيف؛ 6 - عزيز در بين فاميل (مورد احترام)؛ 7 - زينتگر براي همسر؛ 8 - خود پوشي نسبت به نامحرم؛ 9 - متواضع؛ 10 - سازگار و حرف شنو؛ 11 - اقناع كننده (از نظر جنسي)؛ 12 خوشبو؛ 13 - خوش غذا؛ 14 - ياري كننده در كارهاي آخرتي؛ 15 - خودداري از مصرف بر اساس خير و نيكي؛ 16 - مصرف كننده بر اساس خير و نيكي؛ 17 - خنده رو؛ 18 - مهريه سبك؛ 19 - بي تعارف؛ 20 - پيشواز كننده موقع ورود همسر؛ 21 - مشايعت كننده به هنگام خروج همسر؛ 22 - غمخوار و دلداري دهنده؛ 23 - مشوّق كارهاي الهي؛ 24 - كم خرج در زندگي.

صفات منفي مرد: 1 - تهمت زدن (در اثر بد بيني)؛ 2 - بخيل؛ 3 - بد دهن؛ 4 - به تنهايي غذا خوردن؛ 5 - كمك حال همسر نبودن؛ 6 - كتك زننده؛ 7 - نا امن براي همسر؛ 8 - زود خشم؛ 9 - دير راضي (زود عصباني شود و دير راضي)؛ 10 - شبيه به زن؛ 11 - ميخوارگي؛ 12 - ديوّث؛ 13 - تحميل كننده كارهاي سنگين.

صفات مثبت مرد: 1 - علاقه به همسر؛ 2 - ابراز علاقه به همسر؛ 3 - آزاد دهنده نباشد؛ 4 - بازي و سرگرمي؛ 5 - دير خشم و زود رام؛ 6 - خوش اخلاق؛ 7 - ديندار؛ 8 - سخاوتمند؛ 9 - عذرپذير؛ 10 - پاك؛ 11 - نظيف؛ 12 - حسن نيت؛ 13 - متملّق نبودن؛ 14 - ميانهرو؛ 15 - مديريت؛ 16 - سر و كار با زنها كم داشتن.

قبل از ازدواج چند نكته مطرح است كه بايد رعايت شود:

1 - دقت در انتخاب همسر (شوهر يا زن)

2 - جواز ديدن زن قبل از ازدواج

3 - گفتگو با يكديگر

4 - نيرنگ در كار نباشد (صداقت)

5 - مهريه

6 - شيربها

(تمام اين مطالب خلاصهاي است از كتاب خانواده در پرتو اسلام، اثر محمد رضايي، تا صفحه 128)

فراز دوم سؤال 1، ازدواج در چه سنّي مناسب است؟ در مورد ازدواج سن و سال مشخّصي براي دختر و پسر معيّن نشده، البته پس از بلوغ هر دو، و وجود سه شرط زير در هر كدام، وقت ازدواج آنان ميرسد:

1 - رشد جسمي

2 - رشد جنيني

3 - رشد عقلي

پس هرگاه اين سه مسأله در انسان كامل شد لياقت و آمادگي ازدواج را پيدا كرده است.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.