-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)
-1 - اگرمرد و زن كه همسرند در رابطه با عمل زناشويي موقعي كه به اوج لذت برسند فحش وحرف مبتذل مي زنند از لحاظ شرعي چه حكمي دارد ؟ و براي ما عادت شده و ما را در رابطه با عمل زناشويي صحيح راهنمايي لازم عنايت فرماييد ؟(0)
-امام رضا ( ع ) مي فرمايد : زياد آميزش كردن با زنان ، اخلاق انبيا است × اما در روايتي ديگر آمده ( زياد آميزش نكنيد ) × اين تناقض را چگونه تفسير مي كنيد؟(0)
-احترام به پدر ومارد درچه حدي براي فرزند واجب است ؟(0)
-آيا احترام به والدين واجب است اگر به خاطر دفاع باشد چون قبلا پدرم اخلاق بسيار بدي داشت و مادرم را بسيار مي زد كه باعث سقط چند بچه شد .و من از مادرم دفاع مي كردم . آيا اين كار گناه است ؟(0)
-آيا مادري كه نماز نمي خواند احترامش واجب است؟

(0)
-با توجه به اين كه پيامبر(ص) فرمود: بهشت زير پاي مادران است، همه مادران به بهشت ميرند؟

(0)
-وظيفه ما درمقابل پدر فحاش و بد اخلاق چيست و آيا احترام به او واجباست(0)
-1ـ وظايف شرعي زن نسبت به شوهر و شوهر نسبت به زن خود چيست؟(0)
-آيا صحبت كردن زن و مردي كه سه طلاقه هستند جائز است؟
(0)
-آيا داماد بعد از طلاق هم به مادر زن محرم است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44704 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا بحث متعه و ازدواج موقت براي جوانان ما پوشيده نگه داشته ميشود و اين حق از آنان سلب گشته، در حالي كه در صدر اسلام، پيامبر(ص) براي مردان بزرگ اجازه داده بودند؟اين موضوع را از دو منظر بايد ديد. يكي از منظر فقهي و ديگري از منظر عرفي، اجتماعي و حكومتي؛ و علت پوشيده ماندن متعه را بايد در آن جستوجو كرد.

1- متعه از نظر فقهي: دستورات اسلام امروز و ديروز نميشناسد، براي همه افراد و همه مكانها است. ازدواج موقت با همان شرايطي كه در صدر اسلام، براي مسلمانان تجويز شده بود، امروز نيز جايز است و از هيچ كس سلب نشده و در هيچ شرايطي پوشيده نمانده و راه آن همچنان باز است.

2- مُتعه از منظر عرفي و اجتماعي: جامعه، بستر مناسب براي اجراي احكام و دستورات ديني است؛ دستور از خداست و پياده كردن، از آنِ مردم. اگر در جامعه، پذيرشي براي احكام الهي نباشد، احكام خدا، همچنان معلّق و اجرا نشده ميماند. در خصوص متعه نيز مسأله همينگونه است. يعني جامعه پذيراي مقوله متعه نيست و عرف جامعه ازدواج موقت را قبيح، نادرست و بدتر از خلاف شرع تلقّي ميكنند و علت آن را در دو چيز بايد جست:

الف) سنّيگرايي و تبليغات سنّي پسندانه: بدين معنا كه متعه از نظر اهل سنّت حرام است و به هيچ كس و در هيچ شرايطي اجازه نميدهند كه دست به ازدواج موقت بزند و اين نظريّه با توجه به سابقه سنيگرايي نسبتاً طولاني تاريخ ايران، در سدههاي نخستين و به علت حنفي و سني بودن اكثر شهرهاي ايران در سطح وسيع رواج يافته است و امروزه نيز جامعه ما، چوب آن را ميخورد. يعني چنان قبيح و تنفّرآميز شده است كه گويا بدتر از حرام است. چون برخي از محرّمات مانند غيبت، حُرمت و قبح خود را از دست داده، در حدي كه گويا اصلاً حرام نيست. ولي متعه را چنان قبيح، زشت و نادرست جلوه دادهاند كه از همه اعمال بد، قبيحتر و بدتر معرفي شده است. و اين مردماند كه بايد زمينه را براي اين امر شرعي آماده نمايند.

ب) حساسيت زنان: حسادت و غيرت نابجاي زنان در امر ازدواج موقت، بر پوشيده ماندن اين حكم الهي و عدم اجراي آن افزوده است. چون هيچ زني نميپذيرد كه شوهرش، بيوه زني را متعه كند و همين امر خود به خود راه تبليغات منفي عليه متعه و ازدواج موقت را هموار نموده است.

پس بنا بر آنچه گفته شد، پوشيده ماندن متعه ريشه در جامعه دارد، نه در خود اسلام. اگر مسلمانان تسليم اسلام ميشدند، هرگز اين دستور حياتي آن پنهان نميماند. اكنون نيز حكومت و جامعه بايد از اين فرمان فراموش شده قرآن كريم، غبارزدايي كنند و با آماده كردن زمينه مناسب به آن حيات مجدد بخشند.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.