مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44771 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:367

آيا آرزوي مرگ داشتن رواست؟
نعمت وجود و هستي و زندگي در اين جهان، از نعمتهاي بزرگ الهي است و كسي كه آرزوي مرگ مي كند گويا اين نعمت برزگ را كفران مي كند و ناديده مي انگارد.
با توجّه به اين كه خداوند، انسان را به اين جهان آورده، بايد هر چه بيشتر از فرصت استفاده كند و به بهترين گونه از زندگي اين جهان بهره بردارد; بهره اي كه همراه با كمال انساني و تقرّب به خدا باشد و سبب نجات در آخرت شود.
آري، در برخي مواقع لازم است انسان آرزوي مرگ كند و آن زماني است كه نمي تواند خود را از معصيت خدا باز دارد و براي ترك گناه راهي جز مرگ نمي شناسد. در غير اين صورت، لازم است از خداوند عمري با بركت بخواهد; عمري كه سراسر در راه عبادت خدا و اطاعت او صرف گردد. البته، به ياد مرگ بودن، خود عاملي بسيار مهم در جلوگيري از گناهان است.

( بخش پاسخ به سؤالات )


ـ806ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.