مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44773 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:385

هنگامي كه احساس و عواطف انسان در كمك و ياري ديگران به خاطر عدم توانايي بر آن جريحه دار مي شود چه بايد كرد؟
بايد توجّه داشته باشيم كه احساس عاطفي در بسياري از مواقع باعث رنجها و مانع در رسيدن به واقعيت مي شود، به همين جهت، احساس عاطفي بايد به وسيله عقل و دين رهبري شود. و احساس عاطفي تا مرزي صحيح و عاقلانه است كه سبب رنجشهاي روحي و عقده هاي رواني و نگراني و اضطراب نشود. اظهار احساس عاطفي بايد سبب آرامش روحي شود. و آنجايي كه بين دو يا چند مورد تزاحم پيدا شود بايد به موردي كه از نظر عقل و دين با اهميت تر هست، توجه كنيم. و ترك موارد ديگر به جهت نداشتن قدرت انجام آن، اشكالي ندارد. به همين خاطر در قرآن مي خوانيم: «لايكلف الله نفساً الا وسعها;(5) خداوند هيچ كس را بيش از توانايي اش، تكليف نمي كند.» يعني اجراي وظايف در مدار توانمنديهاست.

(بخش پاسخ به سؤالات )

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.