مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44776 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:361

منشاء اراده و فكر چيست؟
اراده و فكر كار روح است و مغز نقش ابزار براي تفكر را دارد و اشكال ندارد كه يك عضو مادي ابزار براي تفكر باشد. جريان توليد اراده چنين است كه تصور يك مطلوب و هدف در ذهن شكل مي گيرد، سپس شوق برانگيخته مي شود و آنگاه اعضاء آدمي به طرف مقصد گام بر مي دارد.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ157ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.