مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44777 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:513

فرزند چگونه مي تواند پدر تارك نماز را ارشاد كند؟
از آنجا كه معمولاً فرزندان كمتر مي توانند در افكار و انديشه ها و رفتار والدين خودتاثيرگذار باشند، به خاطر وجود تفاوت سني بين فرزند و پدر و وجودرابطه پدري ، بهتر است از اقدامات غيرمستقيم بهره بگيريد ومستقيماً سعي نكنيد پدر خود را به كاري وادار نماييد، بنابراين مي توانيداز مادرتان و يا يكي از اقوام و افرادي كه مورد اعتماد و پذيرش پدرتان هست كمك بگيريد و از آنها بخواهيد كه درباره نماز خواندن با پدر صحبت كند و او را متقاعد كنند نماز بخواند .ضمناً شما مي توانيد اهميت وارزش نماز را به مادرتان متذكر شويد تا با استفاده از آن مطالب ، پدرتان راتشويق به خواندن نماز كند و يا كتابي را تهيه كرده به عنوان هديه به مناسبت عيد يا روز پدر و يا روز تولد وي و يا هر مناسبت ديگري به ايشان تقديم كنيد ( كتابي كه در زمينه نماز و اهميت و ارزش نماز است ) . بيش ازپيش به پدر خود احترام بگذاريد، اظهار محبت بيشتري نسبت به گذشته به وي داشته باشيد، اطاعت پذيري خود را دوچندان كنيد، پس از مدتي اگر سوال كرد كه اين تغيير اخلاق و احترام و محبت بيشتر از كجاسرچشمه گرفته است ، بگوييد ( ( كسي كه نماز مي خواند بايد توجه وعنايتش نسبت به پدر و مادر بيشتر باشد ) ) و به گونه اي آن را به نقش نمازدر روابط فردي و اجتماعي مرتبط كنيد .در صورتي كه برادر و خواهركوچكتر در منزل داريد و سخن شما در آنها تاثير دارد، سعي كنيد آنها رابه نماز خواندن بيشتر تشويق كنيد .هدايايي براي آنها به خاطر نمازخواندن و توجه به نمازشان به آنها بدهيد و تمام اهل خانواده در اوقات نماز ( اول وقت ) به نماز بايستند تا انشاالله به طور غيرمستقيم پدر نيز به نماز تشويق شود.;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.