مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44778 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:454

آيا در اسلام آيات و رواياتي داريم كه هر كس استعداد دارد بايد به طور صحيح پرورش داده شود؟
آري، در اين زمينه آيات و روايات متعددي وجود دارد علماي اسلامي از اين امري با عنوان «تكامل» ياد مي كنند. و تعبير «رشد» در منابع ديني هم به اين معنا اشاره دارد. در قرآن كريم از زبان جنيان آمده است: «انا سمعنا قرانا عجبا يهوي الي الرشد;(1) به درستي كه ما قرآن عجيبي شنيدايم كه به رشد هدايت مي كند».
همين طور تعبير «زياد كردن» كه در قرآن آمده به اين مطلب اشاره داد: «لإَن شكرتم لازينكم لاتفرتم ان عذابي شديد(2); اگر شكر كنيد همانا شما را زيادت مي دهم و اگر كفر بورزيد همانا عذاب من شديد است». بر اساس اين آيه شريف، شكر نعمت موجب زيادتي آن است و يكي از بزرگترين نعمت هاي خداوند، سرمايه هاي وجودي انسان است. طبق مفاد اين آيه، انسان ملزم به شكرگزاري در مقابل نعمت هاست; چه اگر انسان در اين باره كفر بورزد دچار عذاب شديد الهي خواهد شد. از همين آيه مي توان فهميد كه رشد، پرورش و زيادتي نعمت هاي وجودي انسان و استعدادهاي او در گرو شكرگزاري در برابر خداست; يعني در گرو به كاربردن نعمت ها در راه خدا و در جهت رضاي او.

(بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
1 - سوره جن، آيات 1 و 2.
2 - سوره ابراهيم، آيه 7.

ـ21ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.