مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44779 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:345

اضطراب فكري چگونه درمان مي شود؟
اضطراب از مشكلات و بيماري هاي دوران صنعتي است و شايع و فراگير است. تعريف هاي گوناگوني آن شده است. كه در همه آنها يك احساس ناگوار و هيجاني در برابر خطري احتمالي و نزديك، مشترك است.
اضطراب گاهي طبيعي است كه نيازي به معالجه آن نيست مثل اضطراب ناشي از امتحان و غيرطبيعي آن كه حاكي از بيماري است و علّت واقعي ندارد، بايد درمان گردد. اين اضطراب حالت دائمي داشته و براساس توهمات پوچ و بي اساس پديد مي آيد و با افسردگي يا علائم بدني همراه است.
البته اضطراب گاهي مفيد هم واقع شده و باعث حركت و اقدام و سرعت در كار و حتّي نظم مي شود.
امّا اضطراب فكري هيچ نگراني ندارد. از آنجا كه مذهب كامل و مترقّي ها پاسخگوست. فقط بايد نقطه ابهام را شناخت و درباره آن مطالعه و از اشخاص مناسب و صاحب نظر در دين جستجو نمود. منابع مطالعاتي غني نيز داريم. پرسشها را دسته بندي نموده و سپس با يك سير مطالعاتي و مشورتي تمامي حل مي شود. آنچه بايد مواظب باشيم اينكه بد درمانهاي انحرافي مثل تخدير، حق به جانب خويش دادن و روشهاي بي ثمر روي نياوريم. مذهب و دعا و نيايش پرهيز از عوامل فشار و ريشه يابي صحيح علّتها راه حل پايدار و نهايي است.

( بخش پاسخ به سؤالات )


ـ14ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.