مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44789 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:723

فرق بين عادت و فطرت در چيست ؟
عادت ، به كرداري گفته مي شود كه انسان آنها را از جامعه و محيط گرفته و با تكرار و بتدريج در انسان استقرار مي يابد . ولي فطرت در موردي گفته مي شود كه انسان با آنها سرشته شده است و جزء ساختار انسان از ابتداي آفرينش بوده است . چنانكه اين آيه قرآن دلالت دارد .
فطرة الله التي فطر الناس عليها ؛ فطرت خدايي ( و خداجوي ) ، آن فطرتي كه خداوند آدميان را بر آن ( اساس ) آفريد .
{P - سوره روم آيه P 30}

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.