مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44792 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:750

تفاوت غريزه و فطرت چيست ؟
شايد بتوان گفت : فطرت و غريزه با يكديگر تفاوتي ندارند و فطريات و غرايز اموري هستند كه در وجود انسان سرشته است مانند احساس گرسنگي و تمايل به مذهب و امثال آنها كه فطري هستند .
استاد مطهري ( رحمه الله ) گفته اند : غريزه و فطرت گرچه اكتسابي نيستند امّا فطرت امري است كه از غريزه آگاهانه تر است . مثلاً يك حس فطري مثل حس ديني كه از نهاد انسان سرچشمه مي گيرد و تقاضايي در سرشت و باطن انسان است . . . كه معمولاً در اين موارد لغت غريزه را اطلاق نمي كنند . بلكه فطرت مناسب است . روانشناسي غريزه را چنين تعريف مي كند ؛ دانسته هاي ناآموخته براي سازگاري .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.