مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44871 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:407

مفهوم خرد چيست ، چگونه شناخته مي شود و رابطه آن با دين از لحاظ پي جويي چه مي باشد ؟
عقل قدرت ادراك كليات ( مثلاً انسان يك مفهوم كلّي و حسن تقي و نقي مصداق و جزئي اند ) و توان ارزيابي و سنجش و به تعبير حديث وسيله عبادت رحمان و رسيدن به بهشت مي باشد شناخت عقل با درك آثار آن است كه مي بينيم ادراك حقايق و سنجش در حيوانات نيست يا غريزي است ولي انتخاب روش هاي بهتر و شيوه هاي بهتر زيستن حاصل اين ادراك است كه متعلق به انسان است .
رابطه آن با دين و روش پي جوئي آن ، از طريق اصولي است كه عقل توليد نموده و با آن مشي مي كند . مثلاً عقل مي گويد : دفع ضررهاي احتمالي واجب است و بر همين اساس حكم عقلي بايد به تحقيق و پي جويي در مورد خداشناسي برخيزد و حتي اگر احتمال قيامت و روز باز پسين را بدهد ، بايد توشه اي برگيرد و آماده شود . تا خطر آينده را نفي كند . چنانكه به يك علامت خطر برق گرفتگي ديگر نزديك نمي شويم اگر احتمال ارتباطاتي را در عالم بدهيم كه انسان در اين وسعت آگاهي ندارد ، حكم عقل مي گويد بايد با آگاهي بر اين ارتباطات قدم برداري والا ضربه مي خوري ! و در اينجا دين و وحي انتخاب مي گردد . زيرا وحي با مطرح نمودن پيامبر و كتاب كه خبر از آن آگاه بي نهايت مي دهند ، تأمين كننده نياز آدمي هستند .
و يا اصل و حكمي ديگر از عقل كه شكر منعم ناميده مي شود حاصل توجه در نعمت هاي اطراف ماست . آيا اگر اين نعمات بي سپاس بماند با مقام آدمي سازگار است ؟ بر اين اساس انسان كافر و شاكر شناخته مي شوند و راه سقوط و صعود آدمي به مدد پي جويي عقل هموار مي گردد .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.