مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44893 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

راه تقويت حافظه چيست؟
حافظه قوي از يك جهت يك قابليّت شخصي مي باشد كه عدّه اي برخوردارند. امّا در اين باره براي فعّال كردن قواي ذهني در كتب روانشناسي توضيحاتي هست از جمله مطالعه و بازگويي آن كه به يادآوري و قوّه حافظه كمك مي كند.
امّا در توصيه هاي ديني نيز راه هايي هست كه رهنمود وحي است و شايد دست ما به تحليل آن نرسد. از جمله:
قرائت قرآن به ويژه (آية الكرسي) در تعقيب نماز.
مسواك كردن.
روزه.
خوردن مويز در ناشتا.
جويدن كندر.
دعاي حافظه.
براي تفصيل مي توانيد به كتاب حلية المتقين و مفاتيح الجنان رجوع نمود.

( بخش پاسخ به سؤالات )


ـ6ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.