مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44901 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

اززمان كودكي بايكي ازبچه هااختلاف داشتم ،الان كه بزرگ شده ايم من به اواحترام مي --گذارم ولي اوباالقاب زشت مراصدامي زند، بفرماييدباچه شيوه اي بااو رفتاركنم ؟
1- بهترين روش برخورد با افراد فاقد تربيت بزرگواري و متانت است . چنان كه قرآن مجيد در اين مورد مي فرمايد : ( ( واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ) ) ( فرقان : 39 ) زماني كه افراد نادان آنان را مورد خطاب قرار مي دهند آنان در پاسخ سلام مي گويند .همچنين در آيه 34 سوره فصلت مي فرمايد : ( ( ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم × كار بد ديگران را با نيكي پاسخ گو كه اين كار دشمني تو را به دوستي صميمي تبديل خواهد كرد ) ) . و البته اين روش با يكي دو مرتبه نتيجه نمي دهد بلكه مداومت مي طلبد .2- راه ديگر آن است كه در صورت امكان به طور غير مستقيم يعني از ناحيه كساني كه احتمال تاثير مي دهيد دوستانه و نصيحت آميز تذكراتي به ايشان بدهيد .3- در صورت نامفيد بودن راه هاي فوق اگر مي توانيد از او اعراض و دوري كنيد و هرگاه به شما برخورد نمودبه گونه اي كه ايجاد حساسيت نكند خود را از او دور نموده و حتي نگاه هم به وي نيفكنيد .4- چنان چه راه هاي فوق موثر نيفتاد و احتمال قوي بدهيد كه برخورد مشابه با وي در يكي دو نوبت موجب دست كشيدن از اين عمل مي شود با او برخورد كنيد .البته سعي كنيد كمترين استفاده را از اين روش بكنيد و از حد خارج نشويد و در صورتي كه فايده نبخشيد تكرار نورزيد× زيرا براي شما عادت مي شود و شخصيت شما را دگرگون مي سازد .5 - درنهايت شما حق پيگيري قضايي داريد ليكن در عين حال بهترين راه بزرگواري و حلم وبردباري است . ;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.