مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44902 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

براي ارشاد و بحث با دوستي مسيحي ارتباط پيدا مي كنيم، آيا محدوديتي از نظر احكام با آنان هست؟
اكثر علماي حاضر فتواي به نجاست اهل كتاب داده اند. فقط فتوي رهبر انقلاب در اين باره چنين است اهل كتاب( مسيحي ، زرتشتي و يهودي) پاك مي باشند به شرط آنكه به چيزي از نجاسات مثل شراب و خون و ... آلوده نباشد.

(بخش پاسخ به سؤالات )

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.