مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44903 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

براي موفقيت در زندگي و تحصيل مرا راهنمائي كنيد
استفاده صحيح از فرصتها و مديريت زمان

اين مشكل را حل خواهد كرد. براي اين منظور

توصيههاي زير را به كار ببنديد:

1- صبحها پس از اذان بيدار بمانيد، در تعقيبات نماز صبح

33 مرتبه سبحان الله - 33 مرتبه الحمدالله و 34 مرتبه

الله اكبر بگوييد (برعكس ترتيب تسبيحات فاطمه

زهرا((س))).

2- اوقات خود را به دقت تنظيم كنيد و سعي كنيد طبق

برنامه عمل كنيد.

3- كارهايي را كه موجب ضايع شدن فرصتهاي شما

ميشود يادداشت كرده و به تدريج با آنها مبارزه و از

كارهاي خود حذف كنيد.

4- دعايي كه در مفاتيح الجنان در تعقيبات مشتركه آمده

است و با اين جمله شروعميشود ((سبحان من لا يعتدي علي اهل مملكته...)) را

پس از نمازها بخوانيد.

5 - يكي از رموز موفقيت انسان داشتن ارتباط با

خداست، لذا ميبينيم كه بزرگان در صورتي

ميتوانند كار بزرگ انجام دهند كه ارتباط با خدا

داشته باشند. يكي از راههاي اين ارتباط خواندن

نماز در اول وقت و اهميت دادن به آن است. در اين

رابطه خاطرهاي از امام خميني براي شما نقل

ميكنم:

انتظار اول وقت نماز را ميكشيد. آن هم پس از

عمل جراحي طولاني قلب كه معمولا انسان در

چنان لحظاتي همه چيز را فراموش ميكند ولي

دقايقي به اول وقت نماز مانده، ضعف پس از عمل،

دوباره وجود امام را فرا ميگيرد. در اين لحظات امام

به آقاي انصاري توصيه ميكنند: ((اگر خوابم برد،

اول وقت نماز بيدارم كنيد)). آقاي انصاري مانند

همگان نگران سلامت امام در پيچ و خم خيال و

آرزو گرفتار شده بود. امام در بيماري و ضعف فرو

رفتهاند، موقع اذان فرا رسيد. سرةم همچنان به بازوي

امام بسته بود. قطره مايع دارويي فرو ميچكيد و

گذر زمان تاكيد امام را به آقاي انصاري يادآوري

ميكرد. اما آقاي انصاري بيشتر از هر چيز به سلامت

امام ميانديشيد. بنابراين فكر ميكرد كه استراحت

براي امام بهتر است. توصيه پزشكان هم همين بود.

امام را بيدار نكردند تا اين كه ده دوازده دقيقه از اذان

گذشت. امام بيدار شدند و از آقاي انصاري

پرسيدند:

- وقت اذان شده يا نه؟

- از وقت اذان گذشته، آقا!

- چقدر گذشته؟

- ده دوازده دقيق.

امام، احمد آقا (فرزندشان) را فرا خواندند و

فرمودند: ((آقاي انصاري به هر ملاحظهاي كه از بيدار

كردن من خودداري كرده باشند كار درستي

نكردهاند، نماز اول وقت براي من از هر ملاحظه

ديگري با اهميتتر است. من هميشه دقايقي قبل از

اذان، انتظار اول وقت نماز را ميكشم و از اولين روز

بلوغ مرتكب نشده بودم كه نمازم از اول وقت تاخير

بيفتد)).

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.