مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44905 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:13

در مورد رشتة روان شناسي باليني و مدرك P. .H.D توضيح دهيد.

يكي از رشته هاي روان شناسي، روان شناسي باليني است كه در اين رشته، كار اصلي روان شناس شامل دادن آزمون هاي رواني وروان درماني است.[2]

مدرك P.H.D مدرك دكتراي تخصصي است.

[2]فرانك برونو، فرهنگ توصيفي اصطلاحات روان شناسي، ص 196.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.