مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44910 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

نظر شيعه درباره مروان فقيه چه مي باشد ؟
مروان بن حكم در زندگي خويش هيچ نقطه روشني ندارد تا به وسيله آن از او تعريف و تمجيدي به ميان آيد . اولين حضور او در صحنه هاي سياسي صدر اسلام دامادي خليفه سوم مي باشد كه در همان زمان مخفيانه و بدون اطلاع خليفه كه پدر زن او بود , به حاكم مصر نامه اي نوشت تا محمد بـن ابوبكر و يارانش را از بين ببرد . اين اولين حركت مهم سياسي او است كه بدون اطلاع خليفه و بـه نام خليفه خواستار قتل فرزندخليفه اول شد .مروان بن حكم اولين خليفه اي است كه با زور و شمشير حكومت را به دست گرفت , زيرايكي از مورخان اهل سنت درباره حكومت او مي نويسد : او اولـين كسي است كه حكومت رابه زور به دست گرفت بدون آنكه رضايت گروهي را جلب كند . (1)تـاريخ درباره عصر حكومت مروان بر مدينه نوشته اند : در مدتي كه حاكم مدينه بود ,امام علي (ع ) را مـورد دشـنـام قـرار مـي داد .او هـمچنين به هنگام دفن فرزند رسول اللّه (ص ) امام حسن مجتبي در كنار قبر پيامبر(ص ) و در خانه آن حضرت جلوگيري كرد و گفت نمي گذارم كه پسر ابـو تـراب را بـارسـول اللّه (ص ) در يك جا دفن كنند , در حالي كه عثمان خليفه سوم در بقيع به خاك سپرده شده است .همچنين حاكم نيشابوري نقل مي كند كه به هنگام تولد مروان او را خدمت پـيـامـبـر (ص )آوردنـد , پيامبر (ص ) او و پدرش را لعنت نمود . (2)گرچه مروان بن حكم نه ماه بيشتر حكومت نكرد , ولي تاريخ , شرافت و افتخاري را درپرونده اش ثبت ننموده است , بنابراين با ايـن تـصـريحات تاريخي چگونه مي توان باوركرد كه مروان فقيهي بوده است كه غير از خدمت به ديـن بـه چيز ديگري نمي انديشد .و نه تنها شيعه به عملكرد او اعتراض دارد , بلكه آنچه از تواريخ اهـل سـنـت بـرگرفته شده است , نشان مي دهد كه اهل سنت نيز همانند شيعه ديدگاه واحدي رادرباره مروان بن حكم دارد .

پاسخ به شبهات اهل سنت
مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما 1- مروج الذهب , مسعودي , ج 3, ص 86.2- المستدرك علي الصحيحين , نيشابوري , ج 3, ص 124.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.