مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44915 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

شيخ مفيد چگونه امام كاظم(ع) را توصيف ميكند؟
شيخ مفيد دربارة آن حضرت ميگويد: او عابدترين و فقيهترين و بخشندهترين و بزرگ منشترين مردم زمان خود بود. زياد تضرع و ابتهال به درگاه خداوند متعال داشت. اين جمله را زياد تكرار ميكرد: «اَللّهُمَّ اِنّي اَسْأَلُكَ الرّاحَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ الْعَفْوَ عِنْدَ الْحِسابِ» ) ارشاد/296 (بسيار به سراغ فقرا ميرفت. شبها در ظرفي پول و آرد و خرما ميريخت و به وسائلي به فقراي مدينه ميرساند در حالي كه آنها نميدانستند از ناحية چه كسي است. هيچكس مثل او حافظ قرآن نبود. با آواز خوشي قرآن ميخواند. قرآن خواندنش حزن و اندوه مطبوعي به دل ميداد. شنوندگان از شنيدن قرآنش ميگريستند. مردم مدينه به او لقب «زين المجتهدين» داده بودند.

مجموعه آثار شهيد مطهري ج18ـ سيري در سيره ائمه اطهار(ع)
شهيد مطهري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.