مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44917 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:22

جبران خليل جبران كيست و جمله معروف او در مورد امام علي كدامست؟
جبران خليل جبران يك نويسنده درجه اول عرب زبان است و از عربهاي مسيحي است كه تولدش در لبنان بوده ولي پرورش و بزرگ شدن و فرهنگش بيشتر در آمريكا بوده است. او عربي نويس و انگليسي نويس و همچنين نقاش است و مخصوصا در عربي، از شيرين قلم هاي درجه اول است. با اينكه مسيحي است، از شيفتگان علي بن ابيطالب عليه السلام است. جبران خليل مي گويد: من نمي دانم چه رازي است كه افرادي پيش از زمان خودشان متولد مي شوند، و علي از كساني است كه پيش از زمان خودش متولد شده است. مي خواهد بگويد علي براي زمان خودش خيلي زياد بود. آن زمان، زمان علي نبود. ولي حقيقت اين است كه اصلا اين گونه اشخاص در هر زماني متولد بشوند، پيش از زمان خودشان متولد شده اند. علي عليه السلام اگر امروز هم متولد شده بود، پيش از زمان خودش بود؛ يعني آنقدر بزرگند كه زمان خودشان، هر زماني باشد، گنجايش اين را كه بتواند آنها را بشناسد و بشناساند و معرفي كند، ندارد؛ بايد مدتها بگذرد، بعد از مرگشان بار ديگر بازيابي و بازشناسي شوند و به اصطلاح امروز تولد جديد پيدا كنند.

زندگينامه و ديدگاه جبران خليل درباره امام علي(ع)
شهيد مطهري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.