مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44918 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

مؤلف كتاب آيات الاحكام كيست؟
مجتهد و زاهد متقي معروف، ملا احمد اردبيلي، معروف به مقدس اردبيلي است كه در قرن دهم هجري مي زيسته است و معاصر با شاه عباس كبير است.مجتهد و زاهد متقي معروف، ملا احمد اردبيلي، معروف به مقدس اردبيلي است كه در قرن دهم هجري مي زيسته است و معاصر با شاه عباس كبير است.

مجموعه آثار شهيد مطهري ج20ـ كليات علوم اسلامي(اصول فقه)
شهيد مطهري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.