مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44921 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

سيد مرتضي علم الهدي كه بود؟
در ميان علماي شيعه، اولين شخصيت برجستهاي كه در علم اصول كتبي تأليف كرد و آراء او در علم اصول قرنها مورد بحث بود سيد مرتضي علَم الهدي بود. سيد مرتضي كتب زيادي در علم اصول تأليف كرد. معروفترين كتب او كتاب ذريعه است. سيد مرتضي برادر سيد رضي است كه جامع نهج البلاغه است. سيد مرتضي در اواخر قرن چهارم و اوايل قرن پنجم هجري مي زيسته است. وفاتش در سال 436 واقع شده است. سيد مرتضي شاگرد متكلم معروف شيعه شيخ مفيد (متوفّا در سال 413) است و شيخ مفيد شاگرد شيخ صدوق معروف به ابن بابويه (متوفّا در سال 381) است كه در شهر ري مدفون است.

مجموعه آثار شهيد مطهري ج20ـ كليات علوم اسلامي(اصول فقه)
شهيد مطهري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.