مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44924 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

علّامة حلّي كيست؟
حسن بن يوسفبن عليبن مطهر حلّي، معروف به علامه حلّي. يكي از اعجوبههاي روزگار است. در فقه و اصول و كلام و منطق و فلسفه و رجال و غيره كتاب نوشته است. در حدود صد كتاب از آثار خطي يا چاپي او شناخته شده كه بعضي آنها به تنهايي (مانند تذكرة الفقهاء ) كافي است كه نبوغ او را نشان دهد. علامه كتب زيادي در فقه دارد كه غالب آنها مانند كتابهاي محقق حلّي در زمانهاي بعد از او از طرف فقها شرح و حاشيه شده است. كتب معروف فقهي علامه عبارت است از: ارشاد، تبصره المتعلمين، قواعد، تحرير، تذكرة ا لفقهاء ،مختلف الشيعه، منتهي. علامه اساتيد زيادي داشته است. در فقه، شاگرد دايي خود، محقق حلّي و در فلسفه و منطق، شاگرد خواجه نصيرالدين طوسي بوده است. فقه تسنن را نزد علماي اهل تسنن تحصيل كرده است. علامه در سال 648 متولد شده و در سال 726 درگذشته است.

مجموعه آثار شهيد مطهري ج20ـ آشنايي با علوم اسلامي(فقه)
شهيد مطهري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.