مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:44926 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

محقق كَركي كيست؟
شيخ عليبن عبد العالي كَركي، معروف به محقق كَركي يا محقق ثاني. از فقهاي جبل عامل است و از اكابر فقهاي شيعه است. در شام و عراق تحصيلات خود را تكميل كرده و سپس به ايران (درزمان شاه تهماسب اول) آمده و منصب شيخ الاسلامي براي اولين بار در ايران به او تفويض شد. منصب شيخ الاسلامي، بعد از محقق كركي به شاگردش شيخ علي منشار، پدر زن شيخ بهائي رسيد و بعد از او اين منصب به شيخ بهائي واگذار شد. فرماني كه شاه تهماسب به نام او نوشته و به او اختيارات تام داده و در حقيقت او را صاحب اختيار واقعي و خود را نماينده او دانسته است معروف است. كتاب معروف او كه در فقه زياد نام برده مي‎شود، جامع‎المقاصد است كه شرح قوائد علّامه حلي است. او علاوه بر اين، المختصرالنافع محقق و شرايع محقق و چند كتاب ديگر از علامه و چند كتاب از شهيد اول را حاشيه زده و يا شرح كرده است.
آمدن محقق ثاني به ايران و تشكيل حوزه در قزوين و سپس در اصفهان و پرورش شاگرداني مبرز در فقه، سبب شد كه براي اولين بار پس از دوره صدوقين، ايران مركز فقه شيعه بشود. محقق كركي ميان‎سالهاي 937 و 941 درگذشته است. محقق كركي شاگرد علي بن هلال جزايري و او شاگرد ابن فهد حلّي بوده است. ابن فهد حلّي شاگرد شاگردان شهيد اول از قبيل فاضل مقداد بوده است. عليهذا او به دو واسطه شاگرد شهيد اول است. پسر محقق كركي به نام شيخ عبدالعاليبن عليبن عبدالعالي نيز از فقهاي شيعه است. ارشاد علامه والفيّه شهيد را شرح كرده است.

مجموعه آثار شهيد مطهري ج20ـ آشنايي با علوم اسلامي(فقه)
شهيد مطهري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.